CV-sida

Stefan Bertilsson

Stefan Bertilsson
Professor i ämnet Funktionell Ekologi (i Sötvatten). Föreståndare för SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science). Min forskning handlar om akvatisk mikrobiell ekologi och biogeokemi i främst sjöar, hav, grundvatten och våtmarker. För att förstå mikrobiella system använder jag mig av experiment, miljögenomik, enkelcellsmetoder, analytisk kemi och isotoper. I mina pågående projekt studerar jag omsättning och omvandling av kolföreningar, kväve och kvicksilver.

Presentation

Mer information kan hittas på min Engelskspråkiga sida.

Miljöanalys


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för vatten och miljö; Funktionell mikrobiell ekologi
Telefon: +4618673153

Publikationslista: