CV-sida

Stefan Bertilsson

Stefan Bertilsson
Professor i ämnet Funktionell Ekologi (i Sötvatten). Föreståndare för SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science). Min forskning handlar om akvatisk mikrobiell ekologi och biogeokemi i främst sjöar, hav, grundvatten och våtmarker. För att förstå mikrobiella system använder jag mig av experiment, miljögenomik, enkelcellsmetoder, analytisk kemi och isotoper. I mina pågående projekt studerar jag omsättning och omvandling av kolföreningar, kväve och kvicksilver.

Presentation

Mer information kan hittas på min Engelskspråkiga sida.

Miljöanalys


Publikationslista: