CV-sida

Stefan Lindberg

Stefan Lindberg

Undervisning

Kursledare för LK0245 Trädgårdens Markbyggnad och Projektering (TringD)

Kursledare för LK0356 Markbyggnad - Material och Projektering (LARK)

Undervisar och handleder inom andra kurser (Lark/LAM)

Bakgrund

Anställningar

2013-2016  Landskapsarkitekt på Sweco Malmö

Utbildningar

2007-2012   Landskapsarkitekt vid SLU Alnarp

2005-2006  Produktutveckling & Industriell Design vid Linnéuniversitetet Växjö

2004-2005  Konsthantverk/Design vid Grimslövs folkhögskola Alvesta

 

Publikationer i urval

Ling Qiu, Stefan Lindberg, Anders Busse Nielsen, Is biodiversity attractive?—On-site perception of recreational and biodiversity values in urban green space, Landscape and Urban Planning, Volume 119, November 2013, Pages 136-146.


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415413
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp