CV-sida

Stephan J. Köhler

Stephan Köhler
Jag är anställd som professor i miljögeokemi och jobbar runt 40% med forskning, 10% med undervisning och 50% med uppdragsarbete inom miljöanalys.

Presentation

Mycket av min nuvarande forskning rör dricksvatten. Jag hjälper till att ta fram ett nytt vattenverk för Norrvatten och är med i DRICKS centrumbildning där vi studera dricksvatten från råvatten till tappkran. Min specialitet är borttagning av humusämnen och karakterisering av humusämnen och användning av membranteknik.

Tillsammans med min kollega Tobias Vrede är jag ansvarig för miljöövervakningen som rör uppföljning av kalkningen av ytvatten IKEU.

Uppdragsarbete för både HaV och Naturvårdsverket inom miljöövervakning berör dricksvatten, metaller och försurning. Arbetet omfattar även en del vattenkemisk modellering med olika verktyg (PHREEQC, INCA-C, MAGIC, VisualMinteq).

Undervisning

Jag undervisar om dricksvatten och vattenkemi på Uppsala universitet inom civilingenjörsprogrammen  vatten- och miljöteknik och energisystem.

Jag använder mig av Wikipedia i två av mina kurser. Exempel av studentsidor som handlar om dricksvatten kan du hitta här.

Några exempel på mastersarbeten där jag var ämnesgranskare kan du hittar här:

Forskning

Pågående forskningsprojekt där jag är aktiv rör beredning av dricksvatten i ett förändrat klimat:

  • Safedrink
  • NomiNor (Humusämnen i nordiska länder)
  • Domqua
  • Genomljusning (Användning av sensorer för stryrning av dricksvattenberedning)
  • MemiNor

I min grupp arbetar vi med membranfiltrering, flourescens (Aqualog), TOC (Shimadzu-VP) och snart även med ICP-MS-FFF.

Bakgrund

Jag har läst Geoekologi på TH Karlsruhe i Tyskland (1994) och sedan doktorerat på SLU i Umeå om försurning och humusämnen (1994-1999).  Därefter forskade jag 3 år om vittring på Universite Paul Sabatier i Toulouse (2000-2003 ) och ytterligare 6 år om karbonater och metaller på Graz university of technology i Österrike (2003-2008). Sedan 2009 är jag anställd på institutionen för vatten och miljö.

Handledning

Pågående projekt

Oscar Agstam arbetar med fffekter av bottenlevande fiskarter på fosfor-dynamiken i sediment samt metoder för restaurering av eutrofa sjöar. Biträdnande handledare

Rikard Tröger är doktorand inom projektet SafeDrink där vi studera förekomst och borttagning av hälsofarliga kemikalier. Biträdnande handledare

Avslutade projekt

Strategies for removing organic carbon for drinking water production
PhD Elin Lavonen Huvudhandledare. Elin har gått vidare och jobbar för Norrvatten och Stockholm vatten.

Importance and vulnerability of riparian soils for surface water quality 
PhD Jose Ledesma Huvudhandledare. Jose jobbar nu som Post-Doc med en kollega.

Publikationer i urval

 2016

Upgrading coagulation with hollow-fibre nanofiltration for improved organic matter removal during surface water treatment. Water research

Boreal forest riparian zones regulate stream sulfate and dissolved organic carbon. Stoten

Alla min pek kan hittas på Research Gate

Länkar