CV-sida

Stina Drakare

Stina Drakare
Min forskning har fokus på biodiversitetsmönster och vad de beror på i globala, regionala och lokala skalor

Presentation

Jag är docent och håller till på Institutionen för vatten och miljö där jag är chef för Sektionen för ekologi och biodiversitet.

Jag studerar helst växtplankton, algblomningar och akvatiska födovävar och vill utveckla DNA-baserade metoder att studera dem i olika skalor och anpassa dem för miljöövervakning. Jag jobbar också nära Havs- och vattenmyndigheten och tar fram metodik och underlag för bedömningsgrunder och föreskrifter för  vattenförvaltning. Nu senast har detta gjorts i projektet WATERS där nästa generation bedömningsgrunder för inlandsvatten och kust tas fram.

Jag är koordinator för SLU:s miljöanalysprogram Sjöar och vattendrag vilket innebär att jag koordinerar arbetet med att få ut kunskap och data från akvatisk miljöövervakning till samhället, att fler forskare ska använda data som genereras av miljöövervakningen och publiceras via webbportaler på SLU, samt att studenterna på SLU ska hitta till och lära sig använda denna källa till data.

Undervisning

Jag undervisar på kurserna Energisystemens miljöpåverkan (civ ing programmet) och Energi och miljö.


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för ekologi och biodiversitet
Telefon: 018-673102
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala