CV-sida

Stina Drakare

Stina Drakare
Min forskning har fokus på biodiversitetsmönster och vad de beror på i globala, regionala och lokala skalor

Presentation

Jag är docent och håller till på Institutionen för vatten och miljö där jag är stf prefekt och chef för Avdelningen för ekologi och biodiversitet.

Jag studerar helst växtplankton, algblomningar och akvatiska födovävar och vill utveckla DNA-baserade metoder att studera dem i olika skalor och anpassa dem för miljöövervakning. Jag jobbar också nära Havs- och vattenmyndigheten och tar fram metodik och underlag för bedömningsgrunder och föreskrifter för  vattenförvaltning. 

Jag har mycket Fokus på Mälaren i ett samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund där vi förbättrar metoderna för övervakning och utvecklar utbytet mellan forskning och samhällsintressen kring Mälaren.

Undervisning

Jag undervisar på kurserna Energisystemens miljöpåverkan (civ ing programmet) och Energi och miljö. 

Jag handleder regelbundet självständiga arbeten på kandidat- och masternivå, här är några exempel:

Forskning

  • VR-projektet: Global change depletes pelagic food webs in northern lakes (Web4Food)

Miljöanalys

Jag var tidigare koordinator för SLU:s miljöanalysprogramm Sjöar och vattendrag. Nu bidrar jag till miljöanalysen via miljöövervakningsprojekt som t.ex. Fokus på Mälaren och IKEU

Jag leder även laboratoriet som analyserar växtplankton, djurplankton, bottenfauna, påväxtalger och andra vattenväxter för främst nationell övervakning.

Standardiserade metoder för provtagning och analys är viktiga när man ska jämföra resultat från olika laboratorier och länder. Därför är jag ordförande i tekniska kommittén för Biologiska vattenundersökningar på Svenska Institutet för Standarder (SIS/TK426). SIS är i sin tur en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder.

Handledning

  • Carlotta Meriggi, fil dr 2023, huvudhandledare, SLU.
  • Hannah Fried-Petersen, fil dr 2021, bitr. handledare, SLU.
  • Didier Baho, fil dr 2015, SLU, bitr. handledare, SLU
  • Jürg Brendan Louge, fil dr 2010, bitr. handledare, UU.
  • Ina Bloch, fil lic, 2010, bitr. handledare, SLU.