CV-sida

Stina Drakare

Stina Drakare
Min forskning har fokus på biodiversitetsmönster och vad de beror på i globala, regionala och lokala skalor

Presentation

Jag är docent och håller till på Institutionen för vatten och miljö där jag är stf prefekt och chef för Sektionen för ekologi och biodiversitet.

Jag studerar helst växtplankton, algblomningar och akvatiska födovävar och vill utveckla DNA-baserade metoder att studera dem i olika skalor och anpassa dem för miljöövervakning. Jag jobbar också nära Havs- och vattenmyndigheten och tar fram metodik och underlag för bedömningsgrunder och föreskrifter för  vattenförvaltning. 

Jag har mycket Fokus på Mälaren i ett samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund där vi förbättrar metoderna för övervakning och utvecklar utbytet mellan forskning och samhällsintressen kring Mälaren.

Undervisning

Jag undervisar på kurserna Energisystemens miljöpåverkan (civ ing programmet) och Energi och miljö. 

Jag handleder regelbundet självständiga arbeten på kandidat- och masternivå, här är några exempel:

Forskning

  • VR-projektet: Global change depletes pelagic food webs in northern lakes (Web4Food)
  • Lamm-projektet: Early detection of harmful invasive aquatic microorganisms med doktoranden Carlotta Meriggi

Miljöanalys

Jag var tidigare koordinator för SLU:s miljöanalysprogramm Sjöar och vattendrag. Nu bidrar jag till miljöanalysen via miljöövervakningsprojekt som t.ex. Fokus på Mälaren och IKEU

Jag leder även laboratoriet som analyserar växtplankton, djurplankton, bottenfauna, påväxtalger och andra vattenväxter för främst nationell övervakning.

Handledning

  • Carlotta Meriggi, doktorand, huvudhandledare, SLU.
  • Hannah Fried-Petersen, fil dr 2021, bitr. handledare, SLU.
  • Didier Baho, fil dr 2015, SLU, bitr. handledare, SLU
  • Jürg Brendan Louge, fil dr 2010, bitr. handledare, UU.
  • Ina Bloch, fil lic, 2010, bitr. handledare, SLU.