CV-sida

Susanna Sternberg Lewerin

Susanna Sternberg Lewerin

Presentation

Professor i Epizootologi & Smittskydd, programchef SLU Future One Health

Varför kan en sjukdom få fäste I en region och inte en annan? Varför kan ett utbrott bekämpas och inte ett annat, trots att samma strategi används? Vilka skillnader och likheter påverkar hur vi kontrollerar djursjukdomar i olika delar av världen och vad kan vi lära av varandra? Kan förekomsten av antibiotikaresistens påverkas med anpassad infektionskontroll och förändring av andra faktorer?


Jag arbetar främst med sjukdomar vi inte har, eller inte vill ha, hos svenska djur. Dessa sjukdomar är inte en del av vardagen för svenska veterinärer och djurägare, men vi måste ändå ha en beredskap för dem. Denna beredskap behöver en vetenskaplig grund. Ett annat forskningsområde som ligger mig varmt om hjärtat är antibiotikaresistens, som är ett av de största globala hoten mot djurs och människors hälsa.

Övervakning, förebyggande och kontroll av smittsamma djursjukdomar, infektionsepidemiologi, smittskydd

Mitt forskningsområde är brett och täcker flera aspekter av smittsamma djursjukdomar och antibiotikaresistens: epidemiologiska studier, sjukdomsövervakning, smittskydd, sjukdomsmodellering, modellering av hur smittämnen sprids, utvärdering av kontrollåtgärder. Min forskning fokuserar på den svenska situationen men jag är också involverad i internationella projekt.

Undervisning

Föreläsare Bakteriologi Årskurs 2 Veterinärprogrammet
Kursledare Allmän Epizootologi Årskurs 3 Veterinärprogrammet
Föreläsare epizootisjukdomar & beredskap Årskurs 4 Veterinärprogrammet
Diskussionsövningar epizooti vid slakt Årskurs 4-5 Veterinärprogrammet
Kursledare Tillämpad Epizootologi, Epidemiologi & Veterinär Folkhälsa Årskurs 5 Veterinärprogrammet
Kursledare Infektionssjukdomar Årskurs 5 Veterinärprogrammet

Föreläsare Mastersprogram Infektionsbiologi och kandidatprogram husdjursvetenskap

Forskning

Tidigare forskning i urval och pågående projekt 

 • En stärkt vetenskaplig grund för veterinär sjukdomsberedskap. Projektledare.(MSB 2011-2013)
 • Effektivisering av salmonellakontrollen i svenska mjölkbesättningar. Projektledare. (SLF 2012-2016)
 • Illustration av effekt av smittskyddsåtgärder för sjukdomsprevention. Projektledare. (Jordbruksverket 2013-2014)
 • Geografiska kontaktmönster mellan svenska djurbesättningar. Projektledare. (Jordbruksverket 2014)
 • Verktyg för förebyggande av infektionssjukdomar hos nötkreatur i Uganda. Projektledare. (Vetenskapsrådet 2014-2016)
 • Förståelse för smittspridning bland vilda djur - Afrikansk svinpest hos vildsvin. Projektdeltagare. (Formas 2017-2019)
 • Förbättrad sjukdomskontroll genom ökad aktörsmedverkan - exemplet afrikansk svinpest i norra Uganda. Projektdeltagare. (Vetenskapsrådet 2017-2020)
 • ROADMAP Rethinking of Antimicrobial Decision-Systems in the Management of Animal Production. Projektdeltagare, ledare för SLU-delen. (EU Horizon 2020, 2019-2023)
 • MAD-tech-AMR. Management of animal diseases and antimicrobial use by information and communication technology to control AMR in East Africa. Projektledare. (JPIAMR, Vetenskapsrådet 2020-2022)

Samverkan

Som programchef för den tvärvetenskapliga forskningsplattformen SLU Future One Health vill jag skapa en kontaktpunkt för SLU-forskning som spänner över djurs och människors hälsa kopplat till natur och miljö. Vi ska stärka tvärvetenskaplig forskning inom området och bidra till vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag.

Bakgrund

Examina

 • Leg. veterinär 1991
 • Veterinärmedicine doktor 1999
 • Docent i klinisk mikrobiologi 2006
 • Diplom in Veterinärepidemiologi & veterinär folkhälsovetenskap, London, 2006
 • Professor i Epizootologi & smittskydd, 2012
 • Europeisk Diplomate i Veterinär Folkhälsa, 2016

Övrig fortbildning

 • Fellowship in Science Politics and Animal Health Policy, University of Virginia-Maryland and Michigan State University, 2000
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English, 2001
 • FAO-EuFMD real-time training courses, 2009 & 2011

Tidigare anställningar

 • 1990-1993: Distriktsveterinärvikariat
 • 1993-1999: Doktorand & adjunkt, Inst. f. mikrobiologi, SLU
 • 1998-2006: Veterinärepidemiolog, Avd. f. Sjukdomskontroll, sektion f. epizootologi, SVA
 • 2006-2011: Biträdande statepizootolog & sektionschef, sektion f. epizootologi, SVA

Uppdrag

 • Biträdande vetenskaplig sekreterare I Utredningen om antimikrobiella fodertillsatser (SOU 1997:132)
 • Styrelseledamot Sveriges Veterinärförbund 2001-2004, 2016-2017 samt 2018-2022
 • Expert för EU-kommissionen vid utvärdering av tuberkuloskontroll i Ungern, september 2006
 • Svensk representant i EFSA (European Food Safety Authority) nätverk för djurhälsa och djurskydd, till 2011
 • Representant för FVE (Federation of Veterinarians of Europe) i EU-kommissionens styrgrupp för riskkategorisering av djursjukdomar 2010-2011
 • Expertstöd till Sida/svenska ambassaden i fråga om finansiellt stöd för kontroll av brucellos hos små idisslare i Bosnien 2009-2010
 • Ordförande i gruppen för bovin tuberkulos i EU-kommisionens Task Force för kontrollprogram för djursjukdomar, 2006-2015.
 • Expertstöd till FVO (EU Food and Veterinary Office) vid inspektioner avseende beredskapsplaner för djursjukdomar, sedan 2013
 • Medlem i EU:s veterinära sjukdomsberedskapsgrupp, sedan 2014
 • Veterinärexpert vid ICTSD Talking Disputes: India - Agricultural Products, WTO 2015
 • Expert åt EU-kommissionen i bedömning av kontrollprogram för sjukdomsbekämpning sedan 2012
 • Medlem i Läkemedelsverket Vetenskapliga råd för veterinärläkemedel
 • Epidemiologiutbildnig av EU-inspektörer (DG Sante Directorate F) 2017.
 • Medlem i Expert advisory board for the Global Antimicrobial Resistance Innovation Fund, UK Department of Health sedan 2016
 • Medlem i Vetenskapliga rådet för Riskkollegiet

Handledning

Biträdande handledare

 • PhD tuberculosis in deer, 2004
 • PhD canine pyometra, 2005
 • PhD disease prevention & control, 2010
 • PhD salmonella in pigs, 2010
 • PhD African swine fever in Uganda, 2017
 • PhD lagoviruses 2018
 • PhD participatory health planning in dairy farms, 2018
 • PhD African swine fever in Uganda
 • PhD infection prevention and control in veterinary practice
 • PhD salmonella and AMR in Cambodia
 • PhD salmonella and AMR in Ethiopia

Huvudhandledare

 • PhD in epidemiology of salmonella in dairy cattle, 2017
 • PhD ovine footrot, 2016
 • PhD modelling LA-MRSA
 • PhD African swine fever prevention in Sweden
 • MSc bovine tuberculosis in Zambia 2001
 • MSc rabies in India 2014
 • MSc dog bites and rabies 2014
 • MSc contact pattern between Swedish farms 2014
 • MSc farmers' views on salmonella control 2015
 • MSc salmonella in cats 2017
 • MSc biosecurity practices in horse esteablishments 2017
 • MSc on anthrax outbreak in Sweden 2018
 • MSc on outbreak of blackleg in Sweden 2018
 • MSc on biosecurity in horse breeding establishments 2019
 • MSc on Swedish contingency planning 2019
 • MSc on cennel cough 2020

Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: +4618673192
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: