CV-sida

Susanna Sternberg Lewerin

Susanna Sternberg Lewerin

Presentation

Professor i Epizootologi & Smittskydd

Varför kan en sjukdom få fäste I en region och inte en annan? Varför kan ett utbrott bekämpas och inte ett annat, trots att samma strategi används? Vilka skillnader och likheter påverkar hur vi kontrollerar djursjukdomar i olika delar av världen och vad kan vi lära av varandra?


Jag arbetar främst med sjukdomar vi inte har, eller inte vill ha, hos svenska djur. Dessa sjukdomar är inte en del av vardagen för svenska veterinärer och djurägare, men vi måste ändå ha en beredskap för dem. Denna beredskap behöver en vetenskaplig grund.

Övervakning, förebyggande och kontroll av smittsamma djursjukdomar, infektionsepidemiologi, smittskydd

Mitt forskningsområde är brett och täcker flera aspekter av smittsamma djursjukdomar: epidemiologiska studier, sjukdomsövervakning, smittskydd, sjukdomsmodellering, modellering av hur smittämnen sprids, utvärdering av kontrollåtgärder. Min forskning fokuserar på den svenska situationen men jag är också involverad i internationella projekt.

Undervisning

Föreläsare Bakteriologi Årskurs 2 Veterinärprogrammet
Kursledare Allmän Epizootologi Årskurs 3 Veterinärprogrammet
Föreläsare epizootisjukdomar & beredskap Årskurs 4 Veterinärprogrammet
Diskussionsövningar epizooti vid slakt Årskurs 4-5 Veterinärprogrammet
Kursledare Tillämpad Epizootologi, Epidemiologi & Veterinär Folkhälsa Årskurs 5 Veterinärprogrammet
Kursledare Infektionssjukdomar Årskurs 5 Veterinärprogrammet

Föreläsare Mastersprogram Infektionsbiologi

Forskning

Tidigare forskning i urval och pågående projekt 

 • En stärkt vetenskaplig grund för veterinär sjukdomsberedskap. Projektledare.(MSB 2011-2013)
 • Effektivisering av salmonellakontrollen i svenska mjölkbesättningar. Projektledare. (SLF 2012-2016)
 • Illustration av effekt av smittskyddsåtgärder för sjukdomsprevention. Projektledare. (Jordbruksverket 2013-2014)
 • Geografiska kontaktmönster mellan svenska djurbesättningar. Projektledare. (Jordbruksverket 2014)
 • Verktyg för förebyggande av infektionssjukdomar hos nötkreatur i Uganda. Projektledare. (Vetenskapsrådet 2014-2016)
 • Förståelse för smittspridning bland vilda djur - Afrikansk svinpest hos vildsvin. Projektdeltagare. (Formas 2017-2019)
 • Omberg 2016 - prov- och datainsamling för att bättre förstå mjältbrandens komplexa epidemiologi. Projektdeltagare. (Formas akutbidrag 2017)
 • Förbättrad sjukdomskontroll genom ökad aktörsmedverkan - exemplet afrikansk svinpest i norra Uganda. Projektdeltagare. (Vetenskapsrådet 2017-2020)

Bakgrund

Examina

 • Leg. veterinär 1991
 • Veterinärmedicine doktor 1999
 • Docent i klinisk mikrobiologi 2006
 • Diplom in Veterinärepidemiologi & veterinär folkhälsovetenskap, London, 2006
 • Professor i Epizootologi & smittskydd, 2012
 • Europeisk Diplomate i Veterinär Folkhälsa, 2016

Övrig fortbildning

 • Fellowship in Science Politics and Animal Health Policy, University of Virginia-Maryland and Michigan State University, 2000
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English, 2001
 • FAO-EuFMD real-time training courses, 2009 & 2011

Tidigare anställningar

 • 1990-1993: Distriktsveterinärvikariat
 • 1993-1999: Doktorand & adjunkt, Inst. f. mikrobiologi, SLU
 • 1998-2006: Veterinärepidemiolog, Avd. f. Sjukdomskontroll, sektion f. epizootologi, SVA
 • 2006-2011: Biträdande statepizootolog & sektionschef, sektion f. epizootologi, SVA

Uppdrag

 • Biträdande vetenskaplig sekreterare I Utredningen om antimikrobiella fodertillsatser (SOU 1997:132)
 • Styrelseledamot Sveriges Veterinärförbund 2001-2004
 • Expert för EU-kommissionen vid utvärdering av tuberkuloskontroll i Ungern, september 2006
 • Svensk representant i EFSA (European Food Safety Authority) nätverk för djurhälsa och djurskydd, till 2011
 • Representant för FVE (Federation of Veterinarians of Europe) i EU-kommissionens styrgrupp för riskkategorisering av djursjukdomar 2010-2011
 • Expertstöd till Sida/svenska ambassaden i fråga om finansiellt stöd för kontroll av brucellos hos små idisslare i Bosnien 2009-2010
 • Ordförande i gruppen för bovin tuberkulos i EU-kommisionens Task Force för kontrollprogram för djursjukdomar, 2006-2015.
 • Expertstöd till FVO (EU Food and Veterinary Office) vid inspektioner avseende beredskapsplaner för djursjukdomar, sedan 2013
 • Medlem i EU:s veterinära sjukdomsberedskapsgrupp, sedan 2014
 • Ordförande i Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2016-2017
 • Veterinärexpert vid ICTSD Talking Disputes: India - Agricultural Products, WTO 2015
 • Expert åt EU-kommissionen i bedömning av kontrollprogram för sjukdomsbekämpning 2012-2017
 • Epidemiologiutbildnig av EU-inspektörer (DG Sante Directorate F) 2017.
 • Medlem i Expert advisory board for the Global Antimicrobial Resistance Innovation Fund, UK Department of Health sedan 2016

Handledning

Biträdande handledare

 • PhD tuberculosis in deer, 2004
 • PhD canine pyometra, 2005
 • PhD disease prevention & control, 2010
 • PhD salmonella in pigs, 2010
 • PhD African swine fever, 2017
 • PhD lagoviruses, 2018
 • PhD participatory health planning in dairy farms, 2018

Huvudhandledare

 • PhD in epidemiology of salmonella in dairy cattle, 2017
 • PhD ovine footrot, 2016
 • MSc bovine tuberculosis in Zambia 2001
 • MSc rabies in India 2014
 • MSc dog bites and rabies 2014
 • MSc contact pattern between Swedish farms 2014
 • MSc farmers' views on salmonella control 2015
 • MSc salmonella in cats 2017
 • MSc biosecurity practices in horse esteablishments 2017

Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: 018-673192
Arbetsbeskrivning: Epizootologi och smittskydd. Övervakning, kontroll och bekämpning av av allvarliga smittsamma djursjukdomar.
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: