CV-sida

Thomas Kronholm

Thomas Kronholm
Forskare vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT).

Undervisning

Kursledare och handledare för examensarbeten vid SBT. Undervisar även i företagsekonomisk bedömning av skogsentreprenörer på kursen Operativ styrning av virkesleveranser. 

Forskning

Min forskning fokuserar på privata skogsägares affärsrelationer, drivkrafter och organisering, samt skogsentreprenörers affärsmodeller och lönsamhet.  Min forskning bedrivs främst genom enkäter och kvalitativa intervjustudier. 

Bakgrund

Disputerade vid SLU i november 2015, inom ämnet ekonomi, med avhandlingen "Forest Owners' Associations in a Changing Society". Har utöver forskningen även jobbat som forskningssekreterare och fakultetssekreterare vid Linnéuniversitetet i Växjö. Min grundutbildning inom företagsekonomi, med inriktning mot management och entreprenörskap, läste jag vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.   

Handledning

Handleder examensarbeten med fokus på företagsekonomiska frågor kopplat till skogsentreprenörer, privata skogsägare eller skogsindustrin mer allmänt. 

Publikationer i urval

Triplat, M., Helenius, S., Laina, R., Krajnc, N., Kronholm, T., Ženko, Z., Hujala, T. (2023). Private forest owner willingness to mobilise wood from dense, small-diameter tree stands. Forest Policy and Economics, 148, 102901.

Gercans, J., Kons, K., & Kronholm, T. (2022). Business success factors of Latvian and Swedish forestry contractors. International Journal of Forest Engineering

Johansson, M., Erlandsson, E., Kronholm, T. & Lindroos, O. (2022). The need for flexibility in forest harvesting services – a case study on contractors’ workflow variations. International Journal of Forest Engineering

Kronholm, T. & Staal Wästerlund, D. (2021). Family Forest Owners’ Expectations and Perceptions of Service Quality in Timber Transactions in Sweden. Forests 2021, 12, 1513

Johansson, M., Erlandsson, E., Kronholm, T. & Lindroos, O. (2021). Key drivers and obstacles for performance among forest harvesting service contractors – a qualitative case study from Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research.

Kronholm, T., Larsson, I. & Erlandsson, E. (2021). Characterization of forestry contractors’ business models and profitability in Northern Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research, 36, 491-501. 

Kronholm T, Bengtsson D, Bergström D. 2020. Family Forest Owners’ Perception of Management and Thinning Operations in Young Dense Forests: A Survey from Sweden. Forests 2020, 11, 1151. 

Kronholm T.  2020.  Potential and approaches to stimulate, design and adopt new business models in the forestry service business in the NPA region. FOBIA project report. 

Kronholm T.  et al. 2019.  State of the art and development needs of forestry service contractors in the Northern Periphery and Arctic region. FOBIA project report

Benjaminsson F., Kronholm T. & Erlandsson E.  2019.  A framework for characterizing business models applied by forestry service contractors.  Scandinavian Journal of Forest Research, 34 (8),  779-788

Kronholm  T.  & Staal Wästerlund  D. 2017.  Elucidation of young adults’ relationships to forests in northern Sweden using Forest Story Cards.  Scandinavian Journal of Forest Research, 32 (7),  ss.607-619.

Staal Wästerlund,  D.  & Kronholm,  T. (2017).  Family Forest Owners' Commitment to Service Providers and the Effect of Association Membership on Loyalty.  Small-Scale Forestry, 16 (2),  ss.275-293.

Kronholm  T  (2016).  How are Swedish Forest Owners' Associations Adapting to the Needs of Current and Future Members and Their Organizations?. Small-Scale Forestry, 15 (4),  ss.413-432.

Kronholm  T  (2015).  Forest owners' associations in a changing society.  Diss.  Umeå: Department of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences . (2015:102)

Kronholm,  T.  & Staal Wästerlund,  D. (2013).  District Council Members and the Importance of Member Involvement in Organization Renewal Processes in Swedish Forest Owners' Associations.  Forests, 4 (2),  ss.404-432


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT); Teknologi
Telefon: +46907868359
Postadress:
Skogsmarksgränd 17
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå