CV-sida

Thomas Norrby

Thomas Norrby
Samverkansansvarig för området landsbygdsutveckling på institutionen för stad och land

Presentation

Jag arbetar på institutionen för stad och land som statskonsulent och lärare med att etablera och driva olika former av samarbeten mellan landsbygdens aktörer och våra studenter och forskare. Området är brett och frågorna är många, varför min roll främst är att veta vem som kan vad och kanalisera frågor och uppdrag till studenter och/eller forskare, oavsett om de fins vid institutionen för stad och land där jag är verksam, på annat håll inom SLU, eller vid andra universitet, organisationer eller företag.

Jag jobbar med landsbygdsutveckling i Sverige, och det innebär ofta samarbete över gränserna i Europa och ibland även vidare. 

Undervisning

Jag undervisar på agronomprogrammet med inriktning på landsbygdsutveckling, och där främst i de kurser som berör organisering, ledarskap och lärande, samt entreprenörskap. 

Forskning

Jag bedriver ingen egen forskning men medverkar ibland i olika forskningsprojekt. För närvarande betyder detta att jag deltar i ett projekt kring entreprenörskap på landsbygden på Gotland, i Heby och Östhammar, samt ett projekt kring deltagande förvaltning av naturresurser.i Tiveden. 

Samverkan

Samverkan sker på många olika sätt inom vår verksamhet, ibland i mer permanenta konstellationer, ibland av mer tillfällig art. Institutionen har olika tvärteman som samlar forskare och lärare från institutionens olika avdelningar och även med andra institutioner. Vi har ett brett kontaktnät utanför universitetet med alltifrån myndigheter och kommuner till ideella organisationer och enskilda intressenter inom institutionens verksamhetsområden. Med dessa samverkar vi i frågor där syftet är att skapa ny kunskap och vi samarbetar och sprider kunskap i det omgivande samhället. Externa aktörer har också en viktig roll i den undervisning vi bedriver. Delar av vår forskning och undervisning sker genom externa uppdrag. Vår forskning präglas ofta av ett intresse för att förstå och bidra i förändringsprocesser som engagerar människor. Genom den erfarenhet och expertis i sak- och processfrågor som finns vid institutionen och våra medarbetares nätverk inom SLU och i andra forskarmiljöer i Sverige och internationellt vill vi vara en viktig part för samverkan.

Bakgrund

Jag har mina rötter på Gotland, i en släkt där jorden, lantbruket och landsbygden är inskrivet i DNAt i alla led bakåt... Jag fick tidigt ett intresse för globala frågor genom mina föräldars arbete i Afrika, och därigenom också ett intresse för rättvis och hållbar utveckling. Jag utbildade mig till agronom med inriktnign på ekonomi och lokal utveckling vid SLU och gick vidare med en licentiatexamen kring småföretag, entreprenörskap och marknadsföring. 


Kontaktinformation

Statskonsulent vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618671889, +46705671889
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala