CV-sida

Thomas Ranius

Thomas Ranius

Presentation

Sedan 1 december 2018 är jag ämnesföreträdare för naturvårdsbiologi (Institutionen för Ekologi, Fakulteten för Skogsvetenskap).

Min forskning syftar till att bidra till den kunskap som behövs för att fatta beslut relaterade till biologisk mångfald i skogen. Min tillämpningsnära forskning handlar mest om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i brukade skogslandskap. Den är oftast tvärvetenskaplig i samarbete med ekonomer, statsvetare och historiker. Jag bedriver också forskning inom rumslig ekologi (bl a metapopulationsekologi) för naturvårdsintressanta organismgrupper, framför all arter knutna till gamla träd och död ved. Den syftar till att ta fram sådan kunskap som behövs i den tillämpningsnära forskningen. Forskningen utgörs av såväl empiriska studier som simuleringar och synteser.

Forskning

Jag leder tre forskningsprojekt:

Värdet av skogliga impediment för biologisk mångfald (finansiärer: Formas, Brattåsstiftelsen, Skogssällskapet)

Direkta och indirekta effekter av klimatförändringar: konsekvenser för naturvårdsstrategier och policy (finansiärer: Formas, Carl Tryggers Stiftelse)

Konsekvenser av utspridd eller koncentrerad naturvård för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms minne)

Samverkan

Några populärvetenskapliga publikationer:

Lämås, T., Roberge, J.-M., Felton, A., Gustafsson, L., Jonzén, J., Lundmark, T., Nordin, A., Olsson, H., Ranius, T., Sandström, E. (2015) Generell hänsyn och frivilliga avsättningar. Fakta Skog 2015:10.

Ranius, T., Hallinger, M., Schmalholz, M., Johansson, V. (2016) Risken att lämnade träd dör efter slutavverkning. Fakta Skog 2016:6.

Ranius, T., Rudolphi, J. (2017) Det går att kompensera för biobränsleuttag genom att ställa fler högstubbar. In: Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö? (red: Persson, T., Palmér, C.H., Lithell, C.) SLU, Uppsala, pp. 81–83.

Bakgrund

Professor i ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (2012)

Docent i ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (2004)

Fil. dr. i zoologi vid Lunds universitet (2000)

Handledning

Huvudhandledare för doktorander

Disputerade: Victor Johansson (2012), Diana Rubene (2014), Francesca Santaniello (2017)

Biträdande handledare för doktorander

Pågående: Björn Eriksson

Disputerade: Stefano Chiari, Alejandro Ruete, Maria Koch-Widerberg, Måns Svensson, Simon Kärvemo

Värd för postdoktorer

Nuvarande: Aino Hämäläinen, Ly Lindman, Kadri Runnel, Lina Widenfalk

Tidigare: Heidi Paltto, Alexandro Caruso, Martin Hallinger, Laia Mestre, Fabien Laroche, Matthew Hiron, Victor Johansson, Anna Filyushkina

Publikationer i urval

Hämäläinen, A. Strengbom, J., Ranius, T. (2018) Conservation value of low-productivity forests measured as the amount and diversity of dead wood and saproxylic beetles. Ecological Applications 28: 1011-1019.

Laroche, F., Paltto, H., Ranius, T. (2018) Abundance-based detectability in a spatially-explicit metapopulation: a case study on a vulnerable beetle species in hollow trees. Oecologia, 188: 671-682.

Mestre, L. Jansson, N., Ranius, T. (2018) Saproxylic biodiversity and decomposition rate decrease with small-scale isolation of tree hollows. Biological Conservation 227: 226-232.

Ranius, T., Hämäläinen, A., Egnell, G., Olsson, B., Eklöf, K., Stendahl, J., Rudolphi, J., Sténs, A., Felson, A. (2018) The effects of logging resiude extraction for energy on ecosystem services and biodiversity: A synthesis. Journal of Environmental Management 209: 409-425.

Ranius, T., Rudolphi, J., Sténs, A., Mårald, E. (2017) Conflicting demands and shifts between policy and intra-scientific orientation during conservation research programmes. Ambio 46: 621-629.

Fourcade, Y., Ranius, T., Öckinger, E. (2017) Temperature drives abundance fluctuations, but spatial dynamics is constrained by landscape configuration: implications for climate-driven range shift in a butterfly. Journal of Animal Ecology 86: 1339-1351.

Ranius, T., Korosuo, A., Roberge, J.-M., Juutinen, A., Mönkkönen, M., Schroeder, M. (2016) Cost-efficient strategies to preserve dead wood-dependent species in a managed forest landscape. Biological Conservation 204: 197-204.

Felton, A., Gustafsson, L., Roberge, J.-M., Ranius, T., Hjältén, J., Rudolphi, J., Lindbladh, M., Weslien, J., Rist, L., Brunet, J., Felton, A.M. (2016) How climate change adaptation and mitigation strategies can threaten or enhance the biodiversity of production forests: Insights from Sweden. Biological Conservation 194: 11-20

Rubene, D., Schroeder, L.M., Ranius, T. (2015) Diversity patterns of wild bees and wasps in managed boreal forests: Effects of spatial structure, local habitat and surrounding landscape. Biological Conservation 184: 201-208

Ranius, T., Caruso, A., Jonsell, M., Juutinen, A., Thor, G., Rudolphi, J. (2014) Dead wood creation to compensate for habitat loss from intensive forestry. Biological Conservation 169: 277–284.

Ranius, T., Bohman, P., Hedgren, O., Wikars, L.-O., Caruso, A. (2014) Metapopulation dynamics of a beetle species confined to burned forest sites in a managed forest region. Ecography 37: 797-804


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för ekologi; Enheten för naturvårdsbiologi
Telefon: 018-672334
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala