CV-sida

Tobias Emilsson

Tobias Emilsson
Forskare // // Filosofie doktor Teknologi : Extensive vegetated roofs in Sweden: establishment, development and environmental quality

Presentation

 Jag är disputerad inom gröna tak teknik (2006) och har arbetat som forskare på gröna tak inom universitet och näringsliv under de senaste 13 åren. Jag har lång erfarenhet av att initiera och driva forsknings- och utvecklings projekt inom grön teknik. Under perioden 2011-2013 arbetade jag som Marie Curie senior researcher på ett av de största gröna tak företagen i Tyskland med ansvar för att driva forskningsutveckling på gröna tak produkter.

Jag har ett brett intresse kring forsknings och utveckling av system för att bygga den gröna staden. Jag har under de senaste åren arbetat mest med substrat och jordfrågor på tunna gröna tak och bjälklag. Att bygga tunna växtbäddar med kvalitet är en utmaning! En naturlig utveckling har varit att också forska på system och komponenter för vertikal grönska sk. gröna väggar. De kommande åren kommer jag vara involverad i ett FORMAS finansierat projekt på stadsträd samt ett större testbäddsprojekt finansierat av Vinnova.

Undervisning

Jag undervisar framförallt i mark och växtinteraktioner för Landskapsingenjörer men gör också diverse inhopp med mitt specialintresse Gröna tak, på en rad kurser.

Forskning

Jag är aktiv inom diverse projekt som rör grön infrastruktur, från tak till väggar, stadsträd och vägkanter.

Länkar

Jag har varit involverad i Augustenborgs botaniska takträdgård och det Skandinaviska gröna tak institutet sedan början på 2000-talet.

www.greenroof.se

Tobias Emilsson on ResearchGate


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415061
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp

Publikationslista: