CV-sida

Tomas Bergström

Tomas Bergström
Docent i molekylär genetik vid Institutionen för husdjursgenetik

Bakgrund

  • Biolog med inriktning mot molekylärevolution/Disputerad inom Medicinsk Genetik.
  • Disputerade 1997 vid Uppsala universitet (inst. f. Medicinsk Genetik) inom evolutionära studier av Mhc gener.
  • Post doc. i Seattle vid University of Washington 1999-2000.
  • Forskare vid Institutionen för Genetik och Patologi (2000-2008).
  • Forskare vid SLU sedan 2008.
Tomas Bergström (t h) tillsammans med Göran Andersson (t v) i labbet vid gensekvenseringsapparaten på VHC - Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Kontaktinformation

Prefekt, Forskare FLK vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Molekylär genetik, HgenLab
Telefon: +4618671997, +46725662082
Postadress:
HGEN, Husdjursgenetiska laboratoriet, Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: