CV-sida

Tomas Pärt

Tomas Pärt
Jag är intresserad av hur landskap och markanvändning påverkar varför djur och växter ökar eller minskar i antal. Det handlar i grunden om att födas och dö, hur många barn som sätts till världen innan handduken kastas in och vad som påverkar det. Jag är professor i landskapsekologi och mest handlar det om fåglar för de förstår jag mig på sedan barnsben, men jag skyggar inte för växter, insekter och däggdjur, eller människor för den delen.

Presentation

Jag arbetar främst med landskap och hur de påverkar populationer och samhällen. Landskapen är jordbrukslandskap spridda över hela Sverige, även om Mälardalen får flest besök. Restaureringar av slättsjöar och kustängar för ökad mångfald våtmarksfåglar är ett annat forskningsspår; har de avsedd effekt och, förresten, kan vi verkligen utvärdera det? Bland annat försöker vi använda frivilliga rapporter från Artportalen, s.k. ”big data”, ”citizen science data” – kärt barn har många namn – för att se om de miljoner vi lägger ned i sjörestaureringar ger effekt. Slutligen gräver jag djupt i överlevnad, reproduktion, släktskapsförhållande och val av livsmiljö i en population stenskvättor. Det har jag gjort sedan 1993 för att förstå varför vissa arter nästan försvunnit i odlingslandskapet.

Undervisning

Undervisning är ju kul, ändå undervisar jag mer sällan idag än bara för några år sedan. Det behövs nytt blod med nya referenser. Det duger inte att svinga armar och snacka Pete Townsend när det berättas om människans evolution och arvet av livet i träden (axelkulled). Har därför lämnat över till de yngre och har endast enstaka föreläsningar på enstaka kurser: ekologi för landskapsarkitekter, naturvårdsbiologi, organismvärlden.

Forskning

Några frågor:

Landskapsekologi

Vilka arter gynnas respektive missgynnas av en ökad intensifiering av jordbruket, filtreras vissa arter/grupper bort?

Ska miljöstöden i jordbruket fokusera på lokala miljöer eller hela landskap och vilka miljöer i så fall? 

Utvärdering av våtmarksrestaureringar

Duger frivilligt rapporterade data från Artportalen för att utvärdera om våtmarksrestatureringar gynnar fågelfaunan?

I såfall, gynnas restaurerade våtmarker av omgivande nätverk av våtmarker och om de också restaurerats?

Evolution, demografi och populationsdynamik

På toppen av allt – en hane stenskvätta.

Kan 25 års populationsdata på stenskvättor avslöja hur varmare klimat påverkar urvalsmönster och populationers tillväxttakt och förmåga att anpassa sig till ny miljö?

Hur påverkar ökad predationsrisk habitatval och klimatdriven demografi?

Bakgrund

Doktorander, postdocs, forskare samt samarbeten

Doktorander: Jag är huvudhandledare till ny doktorand som börjar snart (våtmarksrestaureringar) och biträdande handledare till Teresa Montras Janer (våtmarker och skador på grödor)

Postdocs: Just nu har jag Michal Zmihorski, Alejandro Ruete, Marianne Pasanen Mortensen och en ny som postdoc i gruppen. Övriga forskare som är associerade är Matthew Hiron, Jonas Josefsson, Jonas Knape, Debora Arlt, Pär Forslund Matt Low och Sönke Eggers. 

Utanför huset  samarbetar jag med Åke Berg ((landskap och jordbruksfåglar; CMB , SLU) Blandine Doligez (spridning flugsnappare; Univ. Lyon), Anna Qvarnström (spridning flugsnappare, evolutionsekologi; Uppsala Univ.), och till en viss del även med t. ex. Suzanna Rosin, Dorota Kotowska , Piotr Skórka, Piotr Tryjanowski - alla i Polen och främst om jordbrukslandskap

Handledning

Doktorander, postdocs, forskare samt samarbeten

Doktorander: Jag är huvudhandledare till ny doktorand som börjar snart (våtmarksrestaureringar) och biträdande handledare till Teresa Montras Janer (våtmarker och skador på grödor)

Postdocs: Just nu har jag Michal Zmihorski, Alejandro Ruete, Marianne Pasanen Mortensen och en ny som postdoc i gruppen.

Övriga forskare som är associerade är Matthew Hiron, Jonas Josefsson, Jonas Knape, Debora Arlt, Pär Forslund Matt Low och Sönke Eggers. 

Utanför huset  samarbetar jag med Åke Berg ((landskap och jordbruksfåglar; CMB , SLU) Blandine Doligez (spridning flugsnappare; Univ. Lyon), Anna Qvarnström (spridning flugsnappare, evolutionsekologi; Uppsala Univ.), och till en viss del även med t. ex. Suzanna Rosin, Dorota Kotowska , Piotr Skórka, Piotr Tryjanowski - alla i Polen och främst om jordbrukslandskap

Publikationer i urval

Samtliga publikationer på Researchgate

Josefsson J, Lokhorst AM, Pärt T, Berg Å & Eggers S. (in press). Effects of a coordinated farmland bird conservation project on farmers intentions to implement nature conservation practices – evidence from the Swedish Volunteer & Farmer Alliance. Journal of Environmental Management (in press)

Zmihorski  M,  ŁAWICKI L, MARCHOWSKI D, WYLEGAŁA P & PÄRT T.  (in press). Spatial variation in long-term trends of local populations of the globally threatened Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola in Poland. Acta Ornitologica

Zmihorski M, Berg Å  & Pärt. 2016. Forest clear-cuts as additional habitat for breeding farmland birds in crisis. Agriculture Ecosystems & Environment 233:291-297

Emmerson M, Morales MB, Onate JJ, Batary P, Berenndse F, Liira J, Aavik T, Guerrero I, Bommarco R, Eggers S, Pärt T, Tscharntke T, Weisser W, Clement L, & Bengtsson J. 2016. How agricultural intensification affects biodiversity and ecosystem service. Advances in Ecological Research 55: 43-97

Rosin ZM, Skórka P,  PärtT, Żmihorski,M, Ekner-Grzyb A, Kwieciński5 Z& Tryjanowski P. 2016. Village and its old farmsteads are hot-spots of bird diversity in agricultural landscapes. J Applied Ecol. 53: 1363-1372

Jonas Josefsson1*, Åke Berg2, Matthew Hiron3 Tomas Pärt4, Sönke Eggers5 2016. Does the CAP fit? Sensitivity of the farmland bird community to crop diversification in

Zmihorski M, Kotowska D., Berg Å & Pärt T. 2016. Evaluating conservation tools in Polish grasslands: The occurrence of birds in relation to agri-enviromental schemes and Natura 2000 areas. Biol. Cons. 194:150-157

Schmaljohann H, Meier C,…Pärt…Eikenaar (19 authors) 2016. Proximate causes of avian protandry differ between subspecies with contrasting migration challenges Behavioral ecology 27:321-331

Żmihorski M, Pärt T, Gustafson T, Berg Å. 2016. Effects of water level and grassland management on alpha and beta diversity of wet-grassland bird in restored Swedish wetlands . J Appl Ecol.53:587-595

Mills, JA, Teplitsky C,…Pärt T….Zedrosser A (in total 63 authors). 2016. Solutions for archiving data in long-term studies: A reply to Whitlock et al. Trends in Ecology and Evolution 31:85-87

Mills, JA, Teplitsky C,…Pärt T….Zedrosser A (in total 63 authors). 2015. Archiving primary data: solutions for long-term studies. Trends in Ecology and Evolution 30: 581-589

Hiron M, Berg Å, Eggers S, Berggren Å, Josefsson J & Pärt T.2015. The relationship of bird diversity to crop and non-crop heterogeneity in agricultural landscapes. Landscape ecology 30: 2001-2013.

Arlt D, P Olsson, J Fox, M Low & T Pärt. 2015. Prolonged stopover duration characterises migration strategy and constraints of a long-distant migrant songbird. Animal Migration 2: 47-62

Low, M. , Arlt D, Pärt T & Öberg M 2015. Delayed timing of breeding as a cost of reproduction. J. Avian Biol. 46:325-331

Berg Å., Wretenberg J, Zmihorski M, Hiron, M. & Pärt T. 2015. Linking occurrence and changes in local abundance of farmland bird species to landscape composition and land-use changes. Agriculture Ecosystems & Environment 204:1-7

Öberg M, Pärt, T, Laugen AT, Arlt D, Eggers S & Low M. 2015. Rainfall during parental care affects multiple fitness components. Ecology & Evolution 5:345-356

 

Länkar

Mer om stenskvättor:

https://internt.slu.se/cv-originalen/debora-arlt/

Mer om statistisk modellering av knepiga data:

https://internt.slu.se/cv-originalen/alejandro-ruete/

https://internt.slu.se/cv-originalen/jonas-knape/

Mer om fåglar i jordbrukslandskap:

https://internt.slu.se/en/cv-originals/jonas-josefsson/

https://internt.slu.se/en/cv-originals/matthew-hiron/

https://internt.slu.se/cv-originalen/ake-berg/

 

 


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för landskapsekologi
Telefon: +4618672704
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala