CV-sida

Tommy Mörling

Tommy Mörling
Jag arbetar som lärare och forskare. Jag är även studierektor med ansvar för grundutbildning.

Publikationer i urval

Chen, Z-Q, Abramowicz, K., Raczkowski, R., Ganea, S., Wu, H., Lundqvist, S-O, Mörling, T., Sjöstedt De Luna, S., Rosario García Gil, M., Mellerowicz, E.J. (2016). Accurate and cost-efficient method of fiber length determination for large-scale population analyses in Norway spruce based on increment cores. Holzforschung.


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsproduktion
Telefon: +46-90-786 8516, +46-70-322 8516
Arbetsbeskrivning: Jag forskar och undervisar inom skogsskötsel och skogsproduktion med inriktning mot ved- och virkesegenskaper. Jag är studierektor på institutionen och biträdande prefekt.
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå