CV-sida

Torbjörn Jonasson

Torbjörn Jonasson
Jag har nöjet att undervisa på heltid inom områdena ledarskap, organisation och social hållbarhet.

Presentation

Ledarskap är ett ämne som aldrig blir omodernt. I takt med att samhället förändras så förändras också vår syn på ledarskap. För några år sedan lade jag därför örat mot rälsen för att känna av tidsandan, samtidigt som jag spanade framåt. Riktningen hittade jag i SLU:s devis Science and Education for Sustainable Life. Den förpliktigar och en ledarskapsutbildning på SLU måste leva upp till det.

Jag och mina kolleger tar oss nu an framtidens ledarskap och har valt att kalla det Socialt hållbart ledarskap. Det blir ett ledarskap som skapas i samverkan mellan ledare och följare, där vi påverkar beteenden så att slutresultatet leder till att:

·         Människor, nu levande och kommande generationer, mår bra

·         Planeten får en chans att läka

·         Företaget eller organisationen når sina mål

Kurserna utvecklas ständigt för att motsvara studenternas behov. De är gediget förankrade i välatablerade teorier och modeller, samtidigt som de anpassas efter de situationer som studenterna kan tänkas möta i sin framtida yrkesutövning.

Jag lever inte enbart för att arbeta. Min största merit är mina tre barn med samma fru och ett barnbarn. Kroppen får näring från ju-jutsuträning och när jag instruerar barn i denna kampkonst. Min kreativa ådra blommar ut när jag skriver och fotograferar. Själen får sitt vid pianot.

Undervisning

Jag ansvarar för (kursledare) och undervisar på följande kurser:

* Socialt hållbart ledarskap

* Ledning av människor och organisationer under förändring

* Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle

* Project Management and Process Facilitation

Jag undervisar på följande kurser:

* Trädgårdsföretaget

* Designföretaget

* Landskapsföretaget

* Innovation management for sustainable food systems

* Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I

* Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II

* Hållbar livsmedelsproduktion

* Driva och utveckla företag - företagsekonomi i praktiken

* Business Management in Forest and Landscape

* Agro Ecology Basics

* Animalieproduktion med tillämpad juridik för de areella näringarna

Externa uppdrag

Förutom undervisningen på SLU genomför jag externa föreläsningar och kurser i bland annat ledarskap och projektledning.

Bakgrund

Jag har ett förflutet som forskningsingenjör, programmerare, projektledare, kvalitetschef och linjechef. Innan jag började min bana på SLU arbetade jag som organisationskonsult med bland annat ledarskapsutbildning och verksamhetsutveckling.

Utbildning

Civilingenjör Väg och vatten

Kandidatexamen i ledarskap och organisation

Reservofficer

Arbetslivserfarenhet tidigare anställningar

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU: Universitetsadjunkt 2020 - 

Organisationskonsult: Egenföretagare 2006-2020

Förändringsledare: EDB Business Partner AB 2005-2006

Kvalitetschef, gruppchef, projektledare: Capgemini 1995-2004

IT-support: Regeringskansliets Förvaltningskontor ADB-enheten, 1994-1995

Programmerare och systemförvaltare: AB Jacobson & Widmark, 1990-1994

Forskningsingenjör: Försvarets Forskningsanstalt (numera FOI), 1986-1990

Handledning

Examensarbeten på kandidat och masternivå inom ledarskap och organisation

Publikationer i urval

Jonasson, T. 2018. Leda med stil. Malmö: Solentro.

Jonasson, T., 1990. KONTAKTVERKAN 1 - Sprängladdningars kontaktverkan på armerade betongplattor, Sundbyberg: Försvarets Forskningsanstalt.

Forsén, R. & Jonasson, T., 1989. PROMIX - A Computer Code for Calculating Building Damage from Internal Explosions, Stockholm: Försvarets Forskningsanstalt.

Forsén, R. & Jonasson, T., 1989. PROMIX - A Computer Code for Calculating Building Damage from internal Explosions. Panama City Beach, Proceedings of the Fourth International Symposium in the Interaction of Non-nuclear Munitions with Structures, pp. 15-17.

Jonasson, T. & Åseborn, I., 1988. PROMIX - Ett datorprogram som beräknar verkningarna av inneslutna explosioner i byggnader, Stockholm: Försvarets Forskningsanstalt.

Länkar

Min blogg om socialt hållbart ledarskap: https://blogg.slu.se/socialt-hallbart-ledarskap/

 

 

 


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415232, +46735251602
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp