CV-sida

Torbjörn Jonasson

Torbjörn Jonasson
Jag har nöjet att undervisa på heltid inom områdena ledarskap, organisation och social hållbarhet.

Presentation

Ledarskap och organisation är ett brett ämne som alla är berörda av dagligen. Föräldrar leder sina barn, lärare leder sina elever och chefer leder sina medarbetare.

Det ledarskap jag lär ut ska vara ett socialt hållbart ledarskap, som tar till vara alla människors möjligheter, utan att skapa negativa konsekvenser för kommande generationer.

Jag finns i skärningspunkten mellan människor och processer — som en hybrid mellan en civilingenjör och en beteendevetare.

Min drivkraft är utveckling. Som lärare skapar jag resultat och förändrade beteenden genom att försöka förstå människors drivkrafter och uppmuntra till dialog. En dialog som talar både till hjärta och till hjärna med budskap som inspirerar, påverkar och berör.

Jag har förmånen att låta min passion för människor och utveckling utgöra grunden i mitt arbete. Min kunskap om ledarskap och beteendepåverkan utgör hävstången. Sedan lägger jag till min förmåga att analysera komplexa situationer. Tillsammans blir det en oövervinnerlig kombination som skapar värde för mina adepter och i förlängningen för samhället.

Jag lever inte enbart för att arbeta. Min största merit är mina tre barn med samma fru. Kroppen får näring som ju-jutsu-utövare och barninstruktör. Min kreativa ådra blommar ut när jag skriver och fotograferar. Själen får sitt vid pianot.

Undervisning

Jag ansvarar för (kursledare) och undervisar på följande kurser:

* Socialt hållbart ledarskap

* Ledning av människor och organisationer under förändring

* Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle

* Project Management and Process Facilitation

Jag undervisar på följande kurser:

* Trädgårdsföretaget

* Designföretaget

* Landskapsföretaget

* Project management for innovation in sustainable food systems

* Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I

* Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II

* Hållbar livsmedelsproduktion

* Driva och utveckla företag - företagsekonomi i praktiken

* Business Management in Forest and Landscape

* Agro Ecology Basics

Bakgrund

Jag har ett förflutet som forskningsingenjör, programmerare, projektledare, kvalitetschef och linjechef. Innan jag började min bana på SLU arbetade jag som organisationskonsult med bland annat ledarskapsutbildning och verksamhetsutveckling.

Utbildning

Civilingenjör Väg och vatten

Kandidatexamen i ledarskap och organisation

Reservofficer

Arbetslivserfarenhet tidigare anställningar

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU: Universitetsadjunkt 2020 - 

Organisationskonsult: Egenföretagare 2006-2020

Förändringsledare: EDB Business Partner AB 2005-2006

Kvalitetschef, gruppchef, projektledare: Capgemini 1995-2004

IT-support: Regeringskansliets Förvaltningskontor ADB-enheten, 1994-1995

Programmerare och systemförvaltare: AB Jacobson & Widmark, 1990-1994

Forskningsingenjör: Försvarets Forskningsanstalt (numera FOI), 1986-1990

Handledning

Examensarbeten på kandidat och masternivå inom ledarskap och organisation

Publikationer i urval

Jonasson, T. 2018. Leda med stil. Malmö: Solentro.

Jonasson, T., 1990. KONTAKTVERKAN 1 - Sprängladdningars kontaktverkan på armerade betongplattor, Sundbyberg: Försvarets Forskningsanstalt.

Forsén, R. & Jonasson, T., 1989. PROMIX - A Computer Code for Calculating Building Damage from Internal Explosions, Stockholm: Försvarets Forskningsanstalt.

Forsén, R. & Jonasson, T., 1989. PROMIX - A Computer Code for Calculating Building Damage from internal Explosions. Panama City Beach, Proceedings of the Fourth International Symposium in the Interaction of Non-nuclear Munitions with Structures, pp. 15-17.

Jonasson, T. & Åseborn, I., 1988. PROMIX - Ett datorprogram som beräknar verkningarna av inneslutna explosioner i byggnader, Stockholm: Försvarets Forskningsanstalt.

Länkar

Min blogg om socialt hållbart ledarskap: https://blogg.slu.se/socialt-hallbart-ledarskap/

 

 

 


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415232, +46735251602
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp