CV-sida

Ulf Grandin

Ulf Grandin
Forskar och undervisar inom miljövetenskap och ekologi. Aktiv inom stora internationella nätverk för långsiktig ekologisk forskning.

Undervisning

Kursledare för masterskursen "Environmenal assessment", 15 hp.

Ger årligen en doktorandkurs i multivariata metoder för ekologer.

Medverkar som lärare på ett flertal andra kurser.

Huvudansvarig för fakultetens samtliga exjobb inom biologi och inom mljövetenskap.

Institutionstudierektor.

Assisterande programstudierektor på Mastersprogrammet EnvEuro

Forskning

Forskar främst inom effekter på skogsvegetation från miljöföroreningar och förändrat klimat, både nationellt och internationellt.

Medverkat i EU-projekten:

Projektledare och delansvarig för webbplatsen miljostatistik.se

Miljöanalys

Arbetar mycket inom europeisk mijöövervakning och miljöanalys.

Koordinator för nätverket LTER Sweden.

Ordförande för det interntionella övervakningsprogramet ICP Integrated Monitoring.

Driver vegetationsövervakning inom den Svenska delen av ICP Integrated Monitoring

Bakgrund

Disputerat i växtekologi på Uppsala universitet. Arbetet på SLU sedan 1998 med miljöanalys och undervisning.

Handledning

Handledare för doktoranden James Weldon.

Har tidigare varit handledare för 5 doktorander och 6 masterstudenter. Värd för två PostDocs.

Publikationer i urval

En fullständig publikationslista finns här.

Senaste publikationer:

Stoll, S., Frenzel, M., Burkhard, B., Adamescu, M., Augustaitis, A., Baeßler, C., Bonet, F.J., Carranza, M.L., et al. 2015. Assessment of ecosystem integrity and service gradients across Europe using the LTER Europe network. Ecological Modelling 295: 75-87.

Löfgren, S., Grandin, U., Stendera, S. 2014. Long-term effects on nitrogen and benthic fauna of extreme weather events: Examples from two Swedish headwater streams. AMBIO 43: 58-76.

Östman, Ö., Wengström, Å., Grandin, U., Wissman, J., Schäfer, M., Lundström, J.O. 2014. Lower abundance of flood water mosquito larvae in managed wet meadows in the lower Dalälven floodplains, Sweden. Wetlands Ecological Management 23: 257-267.

Dirnböck, T., U. Grandin, M. Bernhardt-Römermann, B. Beudert, R. Canullo, M. Forsius, M.-T. Grabner, M. Holmberg, S. Kleemola, L. Lundin, M. Mirtl, M. Neumann, E. Pompei, M. Salemaa, F. Starlinger, T. Staszewski, and A. K. Uziębło. 2014. Forest floor vegetation response to nitrogen deposition in Europe. Global Change Biology 20, 429-440.

Holmberg, M., Vuorenmaa, J., Posch, M., Forsius, M., Lundin, L., Kleemola, S., Augustaitis, A., Beudert, B., et al. 2013. Relationship between critical load exceedances and empirical impact indicators at Integrated Monitoring sites across Europe. Ecological Indicators 24: 256-265.

Grandin, U., L. Lenoir, and A. Glimskar. 2013. Are restricted species checklists or ant communities useful for assessing plant community composition and biodiversity in grazed pastures? Biodiversity and Conservation 22, 1415-1434.