CV-sida

Ulf Grandin

Ulf Grandin
Forskar och undervisar inom miljövetenskap och ekologi. Aktiv inom stora internationella nätverk för långsiktig ekologisk forskning.

Undervisning

Kursledare för masterskursen "Environmenal assessment", 15 hp.

Ger årligen en doktorandkurs i multivariata metoder för ekologer.

Medverkar som lärare på ett flertal andra kurser.

Institutionstudierektor.

Programstudierektor för kandidatprogrammet Biologi och miljövetnskap, samt för Mastersprogrammet EnvEuro

Forskning

Forskar främst inom effekter på skogsvegetation från miljöföroreningar och förändrat klimat, både nationellt och internationellt.

Medverkat i EU-projekten:

Projektledare och delansvarig för webbplatsen miljostatistik.se

Miljöanalys

Arbetar mycket inom europeisk mijöövervakning och miljöanalys.

Koordinator för nätverket LTER Sweden.

Delad ordförande för det interntionella övervakningsprogramet ICP Integrated Monitoring.

Driver vegetationsövervakning inom den Svenska delen av ICP Integrated Monitoring

Bakgrund

Disputerat i växtekologi på Uppsala universitet. Arbetar på SLU sedan 1998 med miljöanalys och undervisning.

Handledning

Handleder för närvarande inga doktorander. Har tidigare varit handledare för 6 doktorander och 7 masterstudenter. Värd för två PostDocs.

Publikationer i urval

En fullständig publikationslista finns här.

Senaste publikationer:

Weldon, J., Merder, J., Ferretti, M. and Grandin, U. (2022). Nitrogen deposition causes eutrophication in bryophyte communities in central and northern European forests. Annals of forest science 79: 24. doi:10.1186/s13595-022-01148-6.

Goedkoop, W., Choudhury, M.I., Lau, D.C.P. and Grandin, U. (2021). Inverting nutrient fluxes across the land-water interface–Exploring the potential of zebra mussel (Dreissena polymorpha) farming. Journal of Environmental Management 281: 111889.

Forsius, M., Posch, M., Holmberg, M., Vuorenmaa, J., Kleemola, S., Augustaitis, A., et al. (2021). Assessing critical load exceedances and ecosystem impacts of anthropogenic nitrogen and sulphur deposition at unmanaged forested catchments in Europe. Science of The Total Environment 753: 141791. doi:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141791.

Plue, J., Van Calster, H., Auestad, I., Basto, S., Bekker, R.M., Bruun, H.H., et al. (2021). Buffering effects of soil seed banks on plant community composition in response to land use and climate. Global Ecology and Biogeography 30: 128-139.

Weldon, J. and Grandin, U. (2021). Weak recovery of epiphytic lichen communities in Sweden over 20 years of rapid air pollution decline. The Lichenologist 53: 203-213. doi:10.1017/S0024282921000037.

Burdon, F.J., Ramberg, E., Sargac, J., Forio, M.A.E., de Saeyer, N., Mutinova, P.T., et al. (2020). Assessing the Benefits of Forested Riparian Zones: A Qualitative Index of Riparian Integrity Is Positively Associated with Ecological Status in European Streams. Water 12: 1178.

Pilotto, F., Kühn, I., Adrian, R., Alber, R., Alignier, A., Andrews, C., et al. (2020). Meta-analysis of multidecadal biodiversity trends in Europe. Nature communications 11: 1-11.

Weldon, J. and Grandin, U. (2019). Major disturbances test resilience at a long‐term boreal forest monitoring site. Ecology and Evolution 9: 4275-4288.

Dirnböck, T., Pröll, G., Austnes, K., Beloica, J., Beudert, B., Canullo, R., et al. (2018). Currently legislated decreases in nitrogen deposition will yield only limited plant species recovery in European forests. Environmental Research Letters 13: 125010. doi:10.1088/1748-9326/aaf26b.