CV-sida

Ulrik Ilstedt

Ulrik Ilstedt
Ulrik Ilstedt är forskare inom skogsskötsel och markanvändning. Hans forskning handlar främst om hur träd kan användas för att förbättra levnadsvillkoren för människor i tropiska områden.

Presentation

Bättre landskap med träd i tropikerna

Ulrik leder forskargruppen "Trees and Forests for Global development" på institutionen för skogens ekologi och skötsel. I många tropiska områden finns stora problem med jordar som på olika sätt överexploaterats, till exempel genom för intensivt jord- och skogsbruk, eller bränder. Det leder bl. a. till att jordens innehåll av vatten, kol och näringsämnen minskar, vilket ger problem med vattentillgång och jordbruk. Att genom sin forskning bidra till bättre levnadsvillkor för människor i dessa områden är en stark drivkraft för Ulrik. Det övergripande målet med hans forskning är att skapa hållbara metoder för jord- och skogsbruk och därmed göra skillnad för människors livsvillkor.

I sin forskning visar Ulrik hur plantering av träd kan förbättra jordens egenskaper och ge bördigare jord, renare vatten och högre grundvattennivå. Förutsättningen är att rätt sorts träd används och att hänsyn tas till de lokala markförhållandena. För närvarande arbetar Ulrik bland annat med att restaurera regnskog i Malaysia (med stöd av bl.a. IKEA och Familjen Kamprads stiftelse). I Burkina Faso och Kenya undersöker han hur träd kan förbättra marken och vattentillgången. 

Exempel på frågor som han arbetar med är:

– Vilka skötselmetoder och vilka egenskaper hos träd bidrar mest till ekosystemtjänster?

– Kan vi använda fler inhemska trädarter istället för ett fåtal importerade och finns det ett värde i att göra det?

Undervisning

Ulrik undervisar i skogsekologi, hydrologi och marklära. Han är kursledare bland annat för grundkursen "Skoglog marklära och klimatologi", och masterkursen ”Silviculture - the science of forest stand management”.

Publikationer i urval

För publikationer se ResearchGate och Google Scholar.


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Telefon: +46907868390, +46701510075
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå