CV-sida

Veronica Hederström

Forskningsingenjör i Växtskyddsbiologi

Forskning

- Hållbar tillgång på ekologiskt klöverfrö – frösättning och skadedjursproblem (FORMAS, 2015-2019).

-Kan högre humlediversitet i landskapet öka fröskörden av rödklöversorter viktiga för Norrland (Regionalt jordbruksstöd, Lantmännens forskningsstiftelse, Partnerskap Alnarp 2019-2021)?

- Kontroll av skadeinsekter i klöverfröodlingar med biologiska metoder (Partnerskap Alnarp 2016-2020).

- Skillnader i blomegenskaper med betydelse för pollinationsframgång och fröproduktion hos moderna och traditionella sorter av åkerböna (Plattform Växtförädling, SLU 2019-2020).

- Insamling och bestämning av luftburna peptider och sporer från sjukdomsalstrare i naturen (Crafoordska stiftelsen, CF Lundströms stiftelse 2018-2020).

Bakgrund

Ph.D. i Biologi, SLU, examensår 2019

Naturvetenskaplig masterexamen i Ekologi -Naturvård och bevarandebiologi, Lunds universitet, examensår 2014

Publikationer i urval

Hederström,V (2019). Ecology of pollinators, pests and natural enemies in agricultural landscapes: ensuring a sustainable supply of clover seeds. Diss. Department of Plant Protection Biology, Swedish University of Agricultural Sciences. (2019:23)

Rundlöf, M., Andersson, G.K.S., Bomarco, R., Fries, I., Hederström, V., Herbertsson, L., Jonsson, O., Klatt, B. K., Perdersen, T. R., Yourstone, J. and  Smith, H. G. 2015. Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees. Nature 521, 77–80 doi:10.1038/nature14420

Så vårdar du våra vildbin – Anna Stenström och Veronica Hederström. 2014. Länsfokus 4/2014, s1415. Länsstyrelsen i Västra Götalands län.


Kontaktinformation