CV-sida

Victoria Sjöstedt

Victoria Sjöstedt

Presentation

Jag är arkitekt utbildad vid KADK i Köpenhamn, och jag har en PhD i arkitektur också från KADK. Min avhandling undersöker den gröna infrastrukturens roll i planeringen av nya städer i Kina, och belyser möjligheter och utmaningar för internationella designfirmor att strategiskt arbeta med grön infrastruktur för att främja hållbar stadsutveckling i detta sammanhang. Som arkitekt har jag främst arbetat med planering och gestaltning av bostadsmiljöer. Jag är intresserad av boendets rum, bostadssociala frågor, samt den bostadsnära utemiljöns sociala potential. Som forskare har jag arbetat med klimatanpassning av städer, med fokus på naturbaserade lösningar och medborgardialog. Speciellt intresserad är jag av stadsbyggandets sociala perspektiv, kollektiva design processer, socio-spatiala relationer och människors vardagslivspraktik.

Undervisning

Jag undervisar på Landskapsarkitektprogrammet i kurser med inriktning på stadsbyggande, bostäder, planering, gestaltning och urbanteori.  

Publikationer i urval

Sjöstedt, V., Alkan Olsson, J., Rummukainen M. (red) (2016). Klimatanpassning av bostäder och bostadsområden - resultat från ett samarbetsprojekt mellan CEC och Riksbyggen. CEC Syntes Nr 03. Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.

Sjöstedt, V., Larsson A., Pettersson, F., Hanson, H. (2015). Planering för klimatsäkring. I: M. Hall, E. Lund, M. Rummukainen (red). Klimatsäkrat Skåne. CEC Rapport Nr 02. Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet, 151-172.


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp