CV-sida

Vilis Brukas

Vilis Brukas
Professor i skoglig planering. Skogspolitik med fokus på länder i Östersjöregionen är den tematiska kärnan i min forskning och undervisning.