CV-sida

Weronika Axelsson Linkowski

Weronika Axelsson Linkowski
Weronika är doktorand samt arbetar som konsulent på CBM. I sitt doktorandprojekt studerar Weronika lokal och traditionell kunskap hos fäbodbrukare och Samiska renskötare.

Presentation

Som konsulent på CBM har Weronika arbetat med biologisk mångfald på olika vis genom kunskapssammanställningar, seminarier, utvärderingsarbeten och olika externa uppdrag. Arbetet är inriktat på hur det traditionella brukandet nyttjat den biologiska mångfalden och i många fall är en nödvändighet för en fortsatt hög bevarad biologisk mångfald. Detta arbete har bl.a. skett inom Naptek (Nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald) och i uppdrag för Sametinget. Tyngdpunkten ligger på att beskriva hävdberoende arter, och vilken betydelse t.ex. olika markanvändningar som utmarksbete, renbete, fäbodbruk har och hade för hotad biologisk mångfald, men även nutida markanvändning som en utvärdering av Landsbygdsprogrammets stödsystem och ett ökande uttag av biobränsle i nya biotoper.

Hon har tidigare skrivit kunskapssammanställningar om bland annat fragmenteringsproblematik och vildbins livsmiljöer. Hon har också i samarbete med länsstyrelsen i Norrbottens län utrett fjällbjörkskogens biologiska mångfald, och renbetets effekter på biologisk mångfald.

Bakgrund

Weronika är utbildad biolog (Uppsala universitet) med en licentiatexamen i ekologi, särskilt inriktad på skogsentomologi (gallmyggor på asp, SLU). Weronika har tidigare bl.a. arbetat på Institutionen för naturvårdsbiologi (nuvarande Institutionen för ekologi) vid SLU och på Uppsala universitet.

Länkar

Läs mer om Weronikas doktorandprojekt "Managing a Magnificent Mountain landscape – can traditional and local knowledge of Sami reindeer herders and Swedish summer farmers contribute to sustainable conservation management?" här.


Kontaktinformation
Konsulent vid Centrum för biologisk mångfald
Telefon: +4618-672749
Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA, Uppsala