CV-sida

Wiebke Dürig

Wiebke Dürig
I mitt doktorand projekt är övergripande syftet att utveckla en metodik för förutsättningslös screening av prover från Miljöprovbanken och sedan genomföra en analys av prover från Miljöprovbanken för att upptäcka nya, hittills ej karakteriserade, kemiska ämnen. Detta ska göras genom att analysera proverna m.h.a. högupplösande screenande masspektrometri (QToF-MS). En viktig del av detta projekt är också att finna vägar för hur man bäst hanterar och sparar all MS-data som skapas för snabb uppföljning av nya miljögifter.

Undervisning

2016: Multivariate data analysis for ecologists

2017: Multivariate data analysis for ecologists

Forskning

- jämföra diazepam sorption med olika fiberbeläggningar i fast-fas mikroekstraktion (SPME)

- passivt provtagning i marin biota vid National Research Center for Environmental Toxoclogy i Brisbane (Australien) i gruppen Source and Fate of Micropollutants

- förutsättningslös screening av framväxande föroreningar i biota (havsörn, fisk, lodjur) med hjälp av LC-Q-ToF-MS

Bakgrund

2008-2012: Bachelor i Kemi (Crime Science) på Saxion University of Applied Science (Nederländerna)

2012-2014: Master i Toxikologi och miljöhälsa på Utrecht University (Nederländerna)

2014-nu: PhD i miljökemi på SLU (Sverige)

Publikationer i urval

Wiebke Dürig, Aaron Kintzi, Oksana Golovko, Karin Wiberg, Lutz Ahrens. New extraction method prior to screening of organic micropollutants in various biota matrices using liquid chromatography coupled to high-resolution time-of-flight mass spectrometry. Talanta 219:121294. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121294

Wiebke Dürig, Rikard Tröger, Patrik L. Andersson, Aleksandra Rybacka, Stellan Fischer, Karin Wiberg, Lutz Ahrens. Development of a suspect screening prioritization tool for organic compounds in water and biota. Chemosphere. 222:904-912. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.02.021

Laura Gobelius, Johanna Hedlund, Wiebke Dürig, Rikard Tröger, Karl Lilja, Karin Wiberg, and Lutz Ahrens. Per- and Polyfluoroalkyl substances in Swedish Groundwater and Surface Water: Implications for Environmental Quality Standards and Drinking Water Guidelines. 2018. Environ. Sci. Technol. 52:4340-4349.

Ande Rostvall, Wen Zhang, Wiebke Dürig, Gunno Renman, Karin Wiberg, Lutz Ahrens, Pablo Gago-Ferrero. Removal of pharmaceuticals, perfluoroalkyl substances and other micropollutants from wastewater using lignite, Zylit, sand, granular activated carbon (GAC) and GAC+Polonite in column tests- Role of physiochemical properties. 2018. Water Research 137:97-106

Wiebke Dürig, Idriss Blakey, Sharon Grant, Lewis Chambers, Beate I. Escher, Liesbeth Weijs, and Caroline Gaus. New Polymer Passive Sampler for Sensitive Biomonitoring of Lipid-Rich Matrices. 2016. Environ. Sci. Technol. Lett. 3: 52–56

Helena Sales-Ortells, Xavier Fernandez-Cassi, Natàlia Timoneda, Wiebke Dürig, Rosina Girones, Gertjan Medema. 2015. Health risks derived from consumption of lettuces irrigated with tertiary effluent containing norovirus. Food Research International 68:70–77

Länkar

Handledare:

Lutz Ahrens, Institutionen för vatten och miljö , SLU.

Karin Wiberg, Institutionen för vatten och miljö , SLU.

Oksana Golovko, Institutionen för vatten och miljö , SLU

Anders Bignert, Naturhistorika Riksmuséet, Stockholm.

Peter Haglund, Miljö- och biogeokemi, Umeå universitet, Umeå.