CV-sida

Xiaoning (Nina) Zhang

Xiaoning Zhang
Läs mer om Xiaoning (Nina) Zhang på engelska.

Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för skogsentomologi
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala