CV-sida

Yash Pal

Yash Pal
Postdoktor i mikrobiologi

Presentation

Läs mer på den engelska sidan


Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, gem; Enheten för husdjursskötsel
Telefon: +4618671603
Postadress:
Inst för NJV, husdjursskötsel,
90183 UMEÅ
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå