CV-sida

Ylva Melin

Ylva Melin

Presentation

Jag jobbar som kursledare för distanskursen Planering och analys med Heureka - ett skogligt beslutsstödsystem och är även informations- och kommunikationsansvarig vid institutionen för skoglig resurshushållning. 

Bakgrund

I grunden är jag utbildad miljövetare och har bred kompetens inom biologi, geologi och miljövetenskap från Göteborgs universitet. Efter examen praktiserade jag en kort period vid FN:s mat - och lantbruksorganisation (FAO), i Rom. Från och med 2002 har jag jobbat vid SLU i Umeå (Inst för skoglig resurshushållning), de första åren som projektledare och lärare i ett internationellt projekt som tillsammans med FAO bistod utvecklingsländer med nationella skogs- och markanvändningsinventeringar. En central del i det arbetet var att undervisa i skoglig inventering i fält. Under denna period var jag även miljöledningsansvarig (ISO 14001) och informationsansvarig vid institutionen. Mellan 2007 och 2014 arbetade jag i huvudsak som doktorand och disputerade 2014.


Kontaktinformation

Projektledare vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig planering, gemensamt
Telefon: +46907868595
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig planering
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: