CV-sida

Ylva Sjunnesson

Ylva Sjunnesson

Presentation

Jag är forskare och lärare vid avdelningen för reproduktion, institutionen för kliniska vetenskaper, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU från år 2008. Jag driver in vitro embryoproduktionslaboratoriet (IVP) vid SLU, är kursledare för seminarier i klinisk vetenskap samt studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för kliniska vetenskaper. Jag är föreståndare för Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala, CRU.

 

Undervisning

Jag undervisar veterinärstudenter under årskurs 4 och 5 i reproduktion på nötkreatur och gris. Jag är också handledare till examensarbeten som veterinärstudenterna gör under årskurs 6. Jag är kursledare för doktorandkursen Seminars in Clinical Science.

Forskning

Huvudsakligen kretsar min forskning runt IVP på nötkreatur, gris och katt. Övriga aktiva forskningsområden inkluderar: 3R, effekter av miljögifter på reproduktionen, reproduktion i ekologisk grisproduktion, metabola problem och påverkan på reproduktion hos nötkreatur, spermiemognad hos katt och användning av spermier från katt samt inverkan av stress på reproduktionen hos gris.

Bakgrund

Postdoktoral tjänst vid Scottish Agricultural College, Roslin Biocentre, Edinburgh, UK: 2007 – 2008. Universitetsveterinär vid Karolinska Institutet: maj 2006 till januari 2007. Adjunkt vid SLU från februari 2006 till april 2006. Doktorand vid SLU från maj 2002 till januari 2006.

Utbildning/kvalifikationer

Legitimerad veterinär: år 2000, SLU, Uppsala.

Veterinärmedicine doktor: år 2006 i ämnet veterinärmedicin, reproduktion, SLU, Uppsala.

Avhandlingens titel: The effect of ACTH during oestrus on the reproduction in the sow with special reference to duration of oestrus, ovulation, hormonal patterns, gametes and early embryo development. Handledare: prof. Stig Einarsson (huvudhandledare), prof. Heriberto Rodríguez-Martínez, prof. Andrzej Madej, prof. Hans Kindahl.

Docent i reproduktionsbioteknologi 2014 vid SLU, Uppsala.

Handledning

Handledare för postdoktor: Raquel Gonzalez Herrero (2009-2011).

Biträdande handledare för doktorander: Ola Thomsson (2011-2016), Denise Laskowski (2011-2017), Panisara Kunkitti (2012-2016) och Theodoros Ntallaris (2012-2018).

Huvudhandledare för doktorand: Ida Hallberg (pågående).

Publikationer i urval

Peer-reviewed original articles (please note change of last name from Brandt to Sjunnesson)

Abraham MC, Gustafsson H, Ruete A, Brandt YC (2012). Breed influences on in vitro development of abattoir-derived bovine oocytes. Acta Vet Scand. 54:36.

Brandt Y, Einarsson S, Ljung A, Lundeheim N, Rodríguez-Martínez H, Madej A. (2009). Effects of continuous elevated cortisol concentrations during oestrus on concentrations and patterns of progesterone, oestradiol and LH in the sow. Animal Reproduction Science 110, 172–185.

Brandt, Y., Lang, A., Madej, A., Rodriguez-Martinez, H., Einarsson, S. (2006). Impact of ACTH administration on the oviductal sperm reservoir in sows: The local endocrine environment and distribution of spermatozoa. Animal Reproduction Science 92, 107–122.

Brandt, Y., Lang, A., Madej, A., Rodriguez-Martinez, H., Einarsson, S. (2006). Impact of ACTH during oestrus on the ultrastructure of the spermatozoa and their environment in the tubal reservoir of the postovulatory sow. Animal Reproduction Science 93, 231-45.

Brandt, Y., Lundeheim, N., Madej, A., Rodríguez-Martínez, H., Einarsson, S. (2007). Effects of ACTH injections during estrus on concentrations and patterns of progesterone, estradiol, LH, and inhibin alpha and time of ovulation in the sow. Domestic Animal Endocrinology 32, 122-37.

Brandt, Y., Madej, A., Rodríguez-Martínez, H., Einarsson, S. (2007). Effects of exogenous ACTH during oestrus on early embryo development and oviductal transport in the sow. Reproduction in Domestic Animals 42, 118-25.

Einarsson, S., Ljung, A., Brandt, Y., Hager, M. and Madej, A. (2007). Impact of exogenous ACTH during pro-oestrus on endocrine profile and oestrous cycle characteristics in sows. Reproduction in Domestic Animals 42, 100-4.

González R, Gómez MC, Pope CE, Brandt Y (2012). Characterization of mitochondrial and actin patterns in cat oocytes and blastocysts. Reproduction in Domestic Animals 47 Supplement 6: 1-3.

González R, Kumaresan A, Bergqvist AS, Sjunnesson YCB (2015). Blood plasma collected after adrenocorticotropic hormone administration during the preovulatory period in the sow negatively affects in vitro fertilisation by disturbing spermatozoa function. Theriogenology 83: 1128-39.

González R, Sjunnesson, YC (2013). Effect of blood plasma collected after adrenocorticotropic hormone administration during the preovulatory period in the sow on oocyte in vitro maturation. Theriogenology, 80:673-83.

Kunkitti P, Bergqvist AS, Sjunnesson Y, Johannisson A, Axnér E (2015). The tolerance of feline corpus and cauda spermatozoa to cryostress. Theriogenology. 2015 Sep 26. pii: S0093-691X(15)00503-8. doi: 10.1016/j.theriogenology.2015.09.032. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26542135.

Kunkitti P, Bergqvist AS, Sjunnesson Y, Axnér E (2015). The ability of feline spermatozoa in different epididymal regions to undergo capacitation and acrosome reaction. Animal Reproduction Science, 161: 64 – 74

Laskowski D, Sjunnesson Y, Gustafsson H, Humblot P, Andersson G, Båge R (2016). Insulin concentrations used in bovine in vitro embryo studies compared to in vivo concentrations measured in serum and follicular fluid. Accepted for publication in Acta Veterinaria Scandinavica.

Laskowski D, Sjunnesson Y, Humblot P, Andersson G, Gustafsson H, Båge R (2016). The functional role of insulin in fertility and embryonic development – what can we learn from the bovine model? Accepted for publication in Theriogenology.

Laskowski D, Sjunnesson Y, Humblot P, Sirard M-A, Andersson G, Gustafsson H, Båge R (2016). Insulin exposure during in vitro bovine oocyte maturation changes blastocyst gene expression and developmental potential. Accepted for publication in Reproduction, Fertility and Development.

Sjunnesson YC, Morrell JM, González R, (2013). Single layer centrifugation-selected boar spermatozoa are capable of fertilization in vitro. Acta Vet Scand, 55:20.

Thomsson O, Bergqvist A-S, Sjunnesson Y, Eliasson-Selling L, Lundeheim N, Magnusson U (2015). Aggression and cortisol levels in three different group housing routines for lactating sows. Acta Vet Scand.18, 57:9.

Thomsson O, Ström-Holst B, Sjunnesson Y, Bergqvist AS (2014).Validation of an enzyme-linked immunosorbent assay developed for measuring cortisol concentration in human saliva and serum for its applicability to analyze cortisol in pig saliva. Acta Vet Scand. 6, 56:55.

 

Peer-reviewed Review articles

Einarsson S, Sjunnesson Y, Hultén F, Eliasson-Selling L, Dalin A-M, Lundeheim N, Magnusson U. (2014). A 25 years experience of group-housed sows – reproduction in animal welfare-friendly systems. Acta Veterinaria Scandinavica 2014 56:37.

Einarsson S., Brandt Y., Lundeheim N., Madej A. (2008). Stress and its influence on reproduction: a review. Acta Veterinaria Scandinavica, vol 50, nr 48, 1-27.

Einarsson, S, Brandt, Y., Rodriguez-Martinez, H., Madej, A. (2008). Conference Lecture: Influence of stress on estrus, gametes and early embryo development in the sow. Theriogenology  70,1197 – 1201.

Madej, A., Brandt, Y., Einarsson, S. (2009). Endocrine dynamics associated with follicle development in pigs: a review. Animal Reproduction 6, 135 – 143.

Madej, A., Madsen, M.T., Brandt, Y., Kindahl, H., Einarsson, S. (2005). Stress-related effects on reproductive capacity of pigs. Journal of Animal Feed Science 14, Suppl. 1, 205-212.

Madej, A., Lang, A., Brandt, Y., Kindahl, H., Madsen, M.T., Einarsson, S. (2005). Factors regulating ovarian function in pigs. Domestic Animal Endocrinology 29, 347-361.


Kontaktinformation
Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Reproduktionsbioteknologi
Telefon: +4618672174
Arbetsbeskrivning: Docent i reproduktionsbioteknologi. Forskningen inom in vitro embryoproduktion (nötkreatur, gris och katt). Lärare för veterinärstudenter under årskurs 4 till 6 inom reproduktion.
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se