CV-sida

Zsofia Réka Stangl

Zsofia Réka Stangl
Postdoc i växtfysiolgi och ekofysiologi

Länkar

https://internt.slu.se/en/cv-originals/zsofia-reka-stangl/

https://www.researchgate.net/profile/Zsofia_Stangl


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå