28
nov
Uppsala, Umeå, Alnarp, Skara

Boksläpp: Framtidsberättelser från lantbruket år 2030

evenemang | seminarier, workshops |

Hur står det till med det svenska lantbruket år 2030? Hur har det påverkats av förändringar i klimat och samhällets värderingar, politiska beslut och ekonomisk utveckling? Vilka möjligheter, problem och utmaningar finns?

Forskningsplattformen Framtidens lantbruk på SLU har tagit fram sju berättelser om det svenska lantbruket. Arbetet är ett resultat av en rad workshopar och seminarier som genomfördes med Framtidens lantbruks referensgrupp, och med forskare och studenter vid SLU.

Berättelserna lyfter fram möjligheter och hot. Hur tror vi att lantbruket och samhället ser ut år 2030, hur vill vi att det ska bli och vilka är möjligheterna att påverka vad som händer?

Lantbrukets framtid angår alla. Vi vill med framtidsberättelserna stimulera till en kreativ diskussion inom näringen, på universitet, bland politiker och i samhället. Vi önskar att framtidsberättelserna i förlängningen leder till att nya förslag kommer fram om politisk styrning, konsumentpåverkan och branschöverenskommelser - förslag som leder till en mer hållbar utveckling av lantbruket. Vi hoppas också att diskussionen visar på kunskapsluckor så att ny forskning av betydelse för lantbrukets framtid kan initieras.

Anmälan till boksläpp
Evenemanget är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk.
Anmäl dig via det här anmälningsformuläret www.slu.se/16-11-28 senast den 18 november.

Här kan du ladda ner inbjudan och program till boksläppet.

Böcker delas ut på alla orter vid boksläppet.

Boken kan du också ladda ner här på Framtidens lantbruks webbplats.

Fakta
Tid: 2016-11-28 13:15 - 14:15
Ort: Uppsala, Umeå, Alnarp, Skara
Arrangör: Framtidens lantbruk
Sista anmälningsdag: 18 november 2016
Mer information:

framtidenslantbruk@slu.se

Plats
Lärosal L, SLU Uppsala med videolänk till
Björken, SLU Umeå; Nonnenrummet, SLU Skara; Stora Sessionssalen, SLU Alnarp


Länk till dokument
Program
  • Inledande ord från Framtidens lantbruk
  • Hur har berättelserna tagits fram?
  • Film: två möjliga scenarier år 2030
  • Kommentarer från inbjudna läsare: Gunnela Ståhle (hedersdoktor
    vid SLU 2015), Carl Aschan (LRF) och Ann-Marie Dock Gustavsson
    (Jordbruksverket).
  • Användning av berättelserna och boken
  • Utdelning av boken med fika och mingel

Kontaktinformation

Sedan 2017 har verksamheten vid Framtidens lantbruk tagits över av forskningsplattformen SLU Future Food

Kontakt SLU Future Food
futurefood@slu.se, 018-67 23 47
www.slu.se/futurefood

Sidansvarig: Katja.Fedrowitz@slu.se