20
sep

21
sep
Hotell Billingen, Skövde

Forskning och utveckling inom ekologisk produktion

Tema på årets FoU-dagar: Diversifiering för ökad uthållighet och lönsamhet! Ekologiskt lantbruk behöver utveckla nya strategier för att både öka uthålligheten och möta en ökande efterfrågan på ekologiska produkter. Kan en ökad biologisk mångfald, en större diversitet i företaget och nya försäljningskanaler vara en väg till hållbar intensifiering och bättre konkurrenskraft? Hur kan det konkret se ut i produktionen? Ta chansen att diskutera detta tema och ta del av den senaste forskningen inom ekologisk växt-, husdjurs och trädgårdsproduktion.

FoU-dagarna inleds med lunch den 20 september och avslutas med kaffe kl 14:30 den andra dagen. Vi börjar och avslutar konferensen men ett gemensamt program om nytänkande kring framtidens ekoproduktion och om erfarenheter och idéer om nya försäljningskanaler.

Däremellan blir det tre parallella spår att välja mellan med inriktning mot växtodling, djurhållning och trädgårdsodling.

Exempel på innehåll i växtodlingsspåret är presentation av senaste resultat om sort- och artblandningar, gulrost, radhackning och fånggrödor.

Husdjursprogrammet omfattar exempelvis aktuella frågor i nöt- och lammköttsproduktionen, foder till mjölkkor och gris och resultat från ett pågående projekt om djurmaterial för ekologisk slaktkycklingproduktion.

Sessionerna om trädgårdsodling ägnas åt biodiversitet i ekologisk frilandsodling. Vi får ta del av erfarenheter och lärdomar från olika projekt som arbetat med att gynna den biologiska mångfalden, med bland annat besök av en odlare från England.

Fakta
Tid: 2016-09-20 - 2016-09-21
Ort: Skövde
Lokal: Hotell Billingen
Arrangör: Jordbruksverket, EPOK, Ekoforsk och Hushållningssällskapet
Sista anmälningsdag: 5 september 2016
Mer information:

Jordbruksverket, SLU Ekoforsk och EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid SLU samt Hushållningssällskapet anordnar FoU-dagar där rådgivare, forskare, lantbrukare och andra intresserade kan mötas och diskutera aktuella frågor och de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion.

Anmäl dig senast 5 september via Jordbruksverkets hemsida.


Länk till dokument
Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se