29
mar

14
mar
Artedi, Uppsala

Skogliga docentföreläsningar

docentföreläsningar |

Välkommen att lyssna till skogsfakultetens blivande docenter. Föreläsningarna kommer att streamas.

13:00-13.45

The secret life of soil fungi – and why it matters!

Karina Clemmensen , institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

13.45-14.30

Vad är ett punktmoln och vad kan man ha det till? Tillämpningar av skoglig fjärranalys.

Kenneth Olofsson, institutionen för skoglig resurshushållning

14.30-14.45 Paus

14.45-15.30

Skoglig biomassa på frammarsch: skogens roll i framtidens fossiloberoende Sverige

Dimitris Anthanassiadis, institutionen för skogens biomaterial och teknik

Fakta
Tid: 2017-03-29 13:00 - 2017-03-14 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: Artedi
Arrangör: SLU, fakulteten för skogsvetenskap
Mer information:

Föreläsningarna videosänds i Björken, Umeå.

Streaming via webben. ConnectKontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se