mud-1587198_1920.jpg
30
jan
Uppsala

Dränering av jordbruksmark för en ökad och hållbar livsmedelsproduktion

seminarier, workshops |

Vattendagen är ett diskussionsforum för aktuella vattenfrågor med målet att plocka upp och diskutera konkreta problem. Vattendagen 2019 äger rum onsdagen den 30 januari på SLU, Ultuna i Uppsala.

Livsmedelsstrategins mål är att öka Sveriges livsmedelsproduktion. Samtidigt ska vi nå de nationella miljömålen. Vilken roll har dräneringen för att säkerställa en hållbar livsmedelsproduktion för nuvarande och kommande generationer?

Sällskapet har som mål att skapa en bred dialog med olika aktörer. Därför vill vi samla representanter för jordbruksnäringen, berörda myndigheter och universitet; jordbrukare, handläggare, forskare, jurister med flera till Vattendagen.

Vi hoppas att du kommer och deltar i diskussionen!

Mer information om programmet och hur du anmäler dig finns på

http://www.hydrotekniskasallskapet.se/

Vi vill ha din anmälan senast den 25 januari.

Om du har frågor angående vattendagen så går det bra att kontakta oss via E-post: info@hydrotekniskasallskapet.se eller telefon: 018-67 11 83 (Ingrid Wesström)

Fakta
Tid: 2019-01-30 08:30 - 16:00
Ort: Uppsala
Arrangör: Hydrotekniska sällskapet & SLU

Kontaktinformation
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se