24
okt
Vickleby

Kulturväxter i köket

evenemang |
På ett bord står äppelmos i en grön gryta med en träslev i. Bredvid dem ligger fyra äpplen på ett fat. Färgfoto.

Den 24 oktober bjuder Länsstyrelsen i Kalmar in till en kursdag om kulturväxternas betydelse för människan, artrikedomen, odlingslandskapet, ögat och smaklökarna. Kursen hålls på Capellagården i Vickleby.

Dagens föreläsningar handlar om kulturväxter i matlagning, stadsodling och andelsjordbruk samt om arbetet som bedrivs inom Nationella genbanken och Sesam. Bland föreläsarna finns genbankskurator Inger Hjalmarsson, som lyfter fram rikedomen av äldre fruktsorter. 


Kontaktinformation

Inger Hjalmarsson, extern resurs vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
inger.hjalmarsson@slu.se