17
dec
Hörsalen Loftet, Ultuna, Uppsala

Rethinking power in participatory planning - Towards reflective practice

disputationer |

Martin Westin försvarar sin avhandling "Rethinking power in participatory planning - Towards reflective practice" den 17 december 2019

Alla intresserade är välkomna att närvara

Fakta
Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/16462/
Respondent: MSc Martin Westin
Opponent: Jonna Bornemark, professor, Södertörns högskola, Södertörn
Tid: 2019-12-17 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Hörsalen Loftet, Ultuna
Arrangör: Institutionen för stad och land
Mer information:

martin.westin@slu.seKontaktinformation
Sidansvarig: eva.andersson.bjorkman@slu.se