13 dec

P-O Bäckströms sal, Umeå

Trophic resource use and partitioning in multispecies ungulate communities

disputationer |

Robert Spitzer försvarar sin avhandling "Trophic resource use and partitioning in multispecies ungulate communities" den 13 december 2019.

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/16431/
Respondent: MSc Robert Spitzer
Opponent: Associate Professor Robert M. Pringle, Department of Ecology and Evolutionary Biology, Princeton University, Princeton, USA.
Tid: 2019-12-13 09:00
Ort: Umeå
Lokal: P-O Bäckströms sal
Arrangör: Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kontaktinformation