4
dec
Botaniska trädgården, Lund

Lunchvisning av utställningen "Kulturarvsväxter för framtiden"

evenemang |
Kulturarvsväxter för framtiden, vinterutställning.jpg

Onsdag den 4 december anordnas en lunchvisning av utställningen Kulturarvsväxter för framtiden.

"Äldre kulturväxter är oersättliga. De är en länk till tidigare generationer och vår gröna historia. De är även en ovärderlig genetisk resurs för att möta de ändrade krav som växter ställs inför t ex på grund av klimatförändringar. Vi vet i dag inte vilka dessa krav kommer att bli, men genom att bevara växterna och kunskapen om deras odling och användning är vi bättre rustade för framtiden." 

Så presenteras utställningen "Kulturarvsväxter för framtidens mångfald". Utställningen berättar om Lunds botaniska trädgårds, NordGens och Nationella genbankens arbete med att bevara äldre kulturväxter för framtiden. Utställningen finns att besöka i östra orangeriet på Botaniska trädgården i Lund och är ett samarbete med botaniska, NordGen och Nationella genbanken. Utställningen pågår den 1 december 2019 - 31 januari 2020.


Kontaktinformation

Genbankskurator för frukt och bär: Inger Hjalmarsson, 040-41 55 74, alt. 070-414 50 64, inger.hjalmarsson@slu.se

Genbankskurator för krukväxter, prydnadslökar och -knölar: Karin Persson, 040-41 55 46 alt. 0702-64 63 56, karin.persson@slu.se

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 040-41 55 86 alt. 070-350 14 19, linnea.oskarsson@slu.se

Trädgårdsmästare och genbankskurator för fleråriga köksväxter: Erik De Vahl, 0724-54 98 79, erik.de.vahl@slu.se

Konsulent, ansvarig för rosor, prydnadsträd och -buskar: Henrik Morin, 070-313 29 82, henrik.morin@slu.se

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se