11
dec
Botaniska trädgården, Lund

Seniorvisning av utställningen "Kulturarvsväxter för framtiden"

evenemang |

Onsdag den 11 december arrangeras en seniorvisning av utställningen "Kulturarvsväxter för framtidens mångfald" på Botaniska trädgården i Lund. En visning för alla över 65 år.

"Äldre kulturväxter är oersättliga. De är en länk till tidigare generationer och vår gröna historia. De är även en ovärderlig genetisk resurs för att möta de ändrade krav som växter ställs inför t ex på grund av klimatförändringar. Vi vet i dag inte vilka dessa krav kommer att bli, men genom att bevara växterna och kunskapen om deras odling och användning är vi bättre rustade för framtiden." 

Så presenteras utställningen "Kulturarvsväxter för framtidens mångfald". Utställningen berättar om Lunds botaniska trädgårds, NordGens och Nationella genbankens arbete med att bevara äldre kulturväxter för framtiden. Utställningen finns att besöka i östra orangeriet på Botaniska trädgården i Lund och är ett samarbete med botaniska, NordGen och Nationella genbanken. Utställningen pågår den 1 december 2019 - 31 januari 2020. 


Kontaktinformation

Verksamhetsledare för Nationella genbanken: Helena Persson, 040-41 51 47 alt. 0735-32 84 92, helena.m.persson@slu.se

Genbankskurator för krukväxter, prydnadslökar och -knölar: Karin Persson, 040-41 55 46 alt. 0702-64 63 56, karin.persson@slu.se

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 040-41 55 86 alt. 070-350 14 19, linnea.oskarsson@slu.se

Genbankskurator för fleråriga köksväxter: Erik de Vahl, 0724-54 98 79, erik.de.vahl@slu.se

Trädgårdsbiträde: Lucy Clarke, lucy.clarke@slu.se

Trädgårdsmästare: Frederik Tauchnitz, frederik.tauchnitz@slu.se