15
feb
Lennart Kennes sal, Uppsala

Molecular mechanisms regulating early cone development in Norway spruce Picea abies (Karst).

disputationer |

Shirin Akhter försvarar sin avhandling Molecular mechanisms regulating early cone development in Norway spruce Picea abies (Karst) den 15 februari 2019.

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/15868/
Respondent: MSc Shirin Akhter
Opponent: Associate Professor Koen Geuten, Department of Plant Biology, University of Leuven, Leuven, Belgium
Tid: 2019-02-15 10:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal
Arrangör: Inst för växtbiologi

Kontaktinformation

Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se