18
feb

 –

22
feb
Rom, Italien

Möte i FAO:s kommission för genetiska resurser

möten, sammanträden |

Den 18-22 februari hålls ordinare möte i FAO:s kommission för genetiska resurser. På mötet deltar Poms samordnare från Jordbruksverket. 

FAO (Food and Agriculture Organisation) är FN:s organ för livsmedelssäkerhet, jordbruk, landsbygdsutveckling, fiske och skogsbruk. FAO består av drygt 190 länder, en associerad medlem (Färöarna) och en sammanslutning av länder (EU).

Fakta

Tid: 2019-02-18 00:00 - 2019-02-22 00:00
Ort: Rom, Italien
Arrangör: FAO
Mer information:

För mer information, se FAO:s webbsida!Kontaktinformation

Jens Weibull, samordnare för Pom och nationell koordinator för växtgenetiska resurser

Växtregelenheten, Jordbruksverket

jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64.