5
feb

7
feb
Uppsala

Oikos 2019

seminarier, workshops |

Välkommen till Oikos 2019. Mötet organiseras av SLU och Uppsala universitet.

Viktiga datum

Registrera dig från december -14 januari

Skicka in abstracts 19 november - 16 december

Bekräftelse på postrar och muntliga presentationer 8 januari

Mer information: www.slu.se/Oikos2019

Fakta
Tid: 2019-02-05 - 2019-02-07
Ort: Uppsala

Kontaktinformation

 

 

För frågor, kontakta organisationskommittén på Oikos2019@slu.se. Du kan också följa Oikoskonferensen på Twitter @OikosConf