29
mar
Lennart kennes sal ultuna , Uppsala

Population structure and pathogenicity evolution of Phytophthora infestans affects epidemiology and management of late blight disease.

disputationer |

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta

Respondent: kanditat i Biomedicin och Teknik Anne Njoroge
Opponent: Didier Andrivon,Dr INRA-Agrocampus Ouest-Université Rennes1, Le Rheu Cedex , France
Tid: 2019-03-29 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart kennes sal ultuna
Arrangör: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Mer information:

Extern resurs vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för växtpatologi/epidemiologi
E-post: anne.njoroge@slu.se

Postadress:

Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5                                

 Kontaktinformation

Sidansvarig: maisam.ali@slu.se