23
mar
Simrishamns bibliotek, Simrishamn

Föreläsning: Fröodling och växtförädling

evenemang |

Föreläsning av Agneta Börjesson med efterföljande frömingel och frågestund. Föreläsningen handlar om vad förädlingen av köksväxter och lantbruksväxter har betytt för mångfalden och varför det ser ut som det gör idag.

Agneta Börjesson är utbildad agronom och biolog med miljöinriktning. Hon har många års erfarenhet av den odlade mångfalden både inom föreningen Sesam och inom Programmet för odlad mångfald. Främst arbetar hon med de ätliga växternas historia, fröodling för att bevara äldre sorter samt regelverket som finns gällande utsäde.

Välkommen att ta med dig egna insamlade fröer av köksväxter, blommor och örter att dela med andra efter föreläsningen.


Kontaktinformation

Agneta Börjeson, extern resurs vid Programmet för odlad mångfald

Röttle natur och kultur, rottlenaturkultur@gmail.com, 070-572 66 77.