7
mar
Crafoordsalen, Sundsvägen 14, Alnarp

Markens minsta invånare - och hur de kan gynna produktionen

seminarier, workshops |

Välkommen till ett seminarium där vi lyfter fram markens minst invånare! I BIOINVENT-projektet har mikroorganismer studerats. Hur påverkas deras aktiviteter av markens skötsel och vilken effekt får olika gödslingsnivåer? De marktyper som har studerats är främst vallar, långliggande vallar, slåtterängar och naturbetesmarker.

På seminariet den 7 mars kommer vi att presentera projektets resultat, så att vi tillsammans kan diskutera vad resultaten innebär för medverkande lantbrukare såväl som för lantbruket och naturvården i stort. Vi kommer också att tillsammans diskutera vilken forskning, som behövs framöver inom detta område. Syftet är att formulera nya forskningsfrågor som är av intresse och relevans för oss alla när det handlar om jordens bördighet, dess mikroorganismer och de tjänster de som dessa kan bidra med i lantbrukets produktion. 

Varmt välkomna önskar Linda-Maria Mårtensson, Georg Carlsson och Ana Barreiro

Fakta
Tid: 2019-03-07
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoordsalen, Sundsvägen 14
Arrangör: SLU
Sista anmälningsdag: 4 mars 2019
Mer information:

För mer information, kontakta: Linda.Maria.Martensson@slu.se.


Program

1300–1315 Välkomstmingel

1315–1400 Mikroorganismer i olika gräsmarker – presentation av resultat från BIOINVENT

1400–1530 Diskussion om resultatens betydelse och nya frågeställningar & FIKA

1530–1600 Sammanfattning

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se