11
apr
Ultuna, Uppsala

Seminarium "Ansvar för främmande arter - hur hanteras de?" under Artdatabankens Flora- och faunavårdskonferens 2019

konferenser |

Henrik Morin, konsulent inom Pom och ansvarig för rosor, träd och buskar i Nationella genbanken, deltar i seminariet "Ansvar för främmande arter - hur hanteras de?" under Flora- och faunavårdskonferensen i Ultuna.

Årets Flora- och faunavårdskonferens äger rum i Ultuna den 10-11 april. Tema för årets konferens är Natur i förvandling - främmande arter och naturvård. Under konferensen diskuteras risken med främmande arter i svensk natur - hur uppskattas de nya arterna, vem har ansvar för dem och går de att bli av med? Var dyker de upp? I trädgården, butiken, skogen, hästtransporten, havet, insjön eller i resväskan? Och vad sker sedan? För första gången i Sverige samlas alla som redan arbetar eller kommer att arbeta med främmande arter för att diskutera dessa svåra frågor. 

Konferensens första dag består av föreläsningar med experter från bland andra Artdatabanken, Trafikverket och Miljödepartementet. Konferensens andra dag består av seminarier och workshops. I år är dag två en fördjupning av temat Natur i förvandling - främmande arter och naturvård. En av eftermiddagens sessioner har namnet Ansvar för främmande arter - hur hanteras de? Henrik Morin från Pom och Nationella genbanken deltar och diskuterar under rubriken Hur kan framtida växtförädling och sortutvecking bidra? Andra tema under samma session är Riskvärdering av nya växtskadegörare, Ansvar för främmande arter och ArtDatabankens risklista - hur ska den användas? 


Kontaktinformation

Henrik Morin, konsulent

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82