4
jun
Myllan, bottenvåningen Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp

Praktisk växförädling på SUFs Sommarmöte

seminarier, workshops |
vete_300x300.jpg

Sveriges Utsädesförening bjuder in till sommarmöte. Årets tema är hur de satsningar som gjorts nu utnyttjas i praktisk växtförädling.

Under de senaste tio åren har en rad satsningar gjorts på svensk växtförädling, i första hand pre-breeding och tillämpad forskning. SLU har från 2009 fått medel för att bedriva ett nationellt växtförädlingsprogram. Ett nordiskt PPP Pre-breeding startades 2011 där de nordiska länderna och berörda förädlingsföretag och -enheter samfinansierar projekt av gemensamt intresse. ScanOats är ett 10-årigt program för forskning och pre-breeding i havre som finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning från 2017. Ett kompetenscentrum för växtförädling, SLUGrogrund, etablerades 2018, vilket i sig är den klart största av dessa satsningar. De har presenterats och beskrivits vid tidigare sommarmöten

Det är nu dags att presentera och diskutera hur dessa satsningar kan utnyttjas i praktisk växtförädling så här långt och vad som kan förväntas inom de närmsta fem till tio åren beroende på växtslag. Men resultat från specifika genomförda eller etablerade forskningsprojekt kan också få genomslag, t ex för klöverförädlingen. Vid årets sommarmöte fokuserar SUF på den växtförädling som bedrivs av Lantmännen Lantbruk i Sverige. Effekterna för övrig svensk växtförädling får behandlas ett kommande år.

Vi hälsar alla varmt välkomna!

Fakta
Tid: 2019-06-04 09:00 - 12:00
Ort: Alnarp
Lokal: Myllan, bottenvåningen Agricum, Slottsvägen 2
Arrangör: Sveriges Utsädesförening och SLU Partnerskap Alnarp
Sista anmälningsdag: 29 maj 2019
Pris: Fritt
Mer information:

Kontakt: anders.nilsson@slu.se

Anmälan: Anmälan sker via denna länk senast den 29 maj. 


Program

09.00             Kaffe

09.30             Välkomsthälsning, Eva Karin Hempel, ordf SUF

09.35             Satsningar på svensk växtförädling från 2009, Anders Nilsson, SUF

09.55             Betydelse för SLU, Håkan Schroeder, dekan LTV-fak

10.10             Utnyttjande i praktisk växtförädling

                      - Foderväxter, Bo Gertsson, Lantmännen

10.25             - Vårvete, Rikard Westbom, Lantmännen

10.40             - Höstvete,  Tina Henriksson, Lantmännen

10.55             - Havre och åkerbönor, Alf Ceplitis, Lantmännen

11.10             - Vårkorn och framtida prioriteringa, Annette Olesen, Lantmännen

11.30             Diskussion

12.00             Sommarmötet avslutas


Kontaktinformation
Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se