11
jun
Geocentrum, Uppsala universitet, Villavägen 16, Uppsala

Uppsalas grundvatten - hot och möjligheter

seminarier, workshops |
Ett glas med vatten. Foto.

Uppsala vattencentrum bjuder in till en förmiddag för presentationer och diskussion kring Uppsalas grundvatten.

Temaseminariet riktar sig till er som är intresserade av grundvattenfrågor i och kring Uppsala och organiseras av Uppsala vattencentrum.

Talarna kommer från Uppsala universitet, SLU, Uppsala Vatten, SGU och Structor Uppsala AB. Från SLU deltar Stephan Köhler. 

Fakta

Tid: 2019-06-11 09:15 - 12:30
Ort: Uppsala
Lokal: Geocentrum, Uppsala universitet, Villavägen 16
Sista anmälningsdag: 23 maj 2019
Mer information:

Anmälan skickas till: karin.beronius@ebc.uu.se


Program

8:30-9:15 Frukostsmörgås, kaffe/te och mingel

9:15-9:30 Öppning och välkomnande av Roger Herbert, Uppsala universitet

9:30-9:55 Eric Beal, Uppsala Vatten: "Uppsalas framtida vattenförsörjning"

9:55-10:20 Stephan Köhler, SLU: "Uppsalaåsen som vattentäkt och framtida hot från organiskt material"

10:20-10:45 Karin Wertsberg, Uppsala Vatten: "Byggnation på åsen - Hur får vi en hållbar markanvändning"

10:45-11:10 Fika

11:10-11:35 Johan Carlström, SGU: "Miljögifter i urbant grundvatten "

11:35-12:00 Åsa Söderqvist, Structor Uppsala AB: "Regnvatteninsamling, ett sätt att minska användningen av grundvatten"

12:00-12:30 Paneldebatt och summering


Kontaktinformation