2 jul

Björkanderska Magasinet, Visby hamn, Visby

Seminarium Almedalen: Hur kan djur och natur hjälpa Sveriges ca 5 500 hemmasittare att må bra och återvända till skolan?

Ett barn och en hund läser tillsammans, foto.

Sverige har idag ca 5 500 elever som är s.k. ”hemmasittare” parallellt med att den psykiska ohälsan hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 % på tio år. Skulle hundar, hästar eller vistelse på lantgård kunna hjälpa våra ungdomar att må bra och återvända till skolan?

Hemmasittare, elever som inte deltar i undervisningen, har uppmärksammats som ett växande problem och enligt den kartläggning som TV4:s Kalla fakta gjorde rör det sig om ca 5 500 elever. Socialstyrelsens rapport konstaterar att psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 % på tio år. Resultat från studien Skolbarns hälsovanor från Folhälsomyndigheten visar samma sak.

Orsakerna är flera. Det kan handla om psykisk ohälsa, mobbing, olika funktionshinder och att skolan upplevs som mer stressande av dagens tonåringar. Oavsett orsak, är det nödvändigt att vi tar detta på allvar och fokuserar på vad vi kan göra åt situationen. Här kan hundar, hästar och lantbruksdjur vara en resurs för att må bra och få skollusten tillbaka.

Vi lyfter följande ämnen;
  • Psykisk ohälsa hos skolelever - vad innebär det för våra unga och samhället i stort?
  • Förslag på lösningar där djur och natur tillsammans med pedagoger från skolan uppnår positiva resultat

Kom och lyssna till forskare, branschföreträdare och representanter från skolan ge sin syn på situationen och vad vi kan göra åt den!

Program

10.00  Inledning av moderator, Anne Holm Rannaleet.

10.05  Vilken betydelse har skolan för barns och ungas psykiska hälsa? Maria Corell.

10.20  Forskning om djurs och naturs effekt på skolelever, Lena Lidfors.

10.35  Hästunderstödd pedagogik, Anita Jacobsson, Merja Repo.

10.50  Hundar som resurs i skolan, Sara Karlberg, Johanna Rosendal & hunden Kompis.

11.10  Panelsamtal.

11.25  Summering, Anne Holm Rannaleet. 

11.30-12.00  Fortsatt diskussion och mingel.

Medverkande

Porträttfoto i svartvitt av en kvinna, foto.Anne Holm Rannaleet, moderator.
Anne är styrelseledamot på IKARE Ltd som, med fokus på mätbar social nytta, stöttar och finansierar sociala entreprenörer med innovativa lösningar inom hälsoområdet. Anne sitter i styrelsen för Unicus A/S, Norge och Unicus Sverige AB, Insamlingsföreningen Kinondo Support och Polaris Management A/S. Hon sitter även med i styrgruppen för Filantropiskt Forum och i styrgruppen för Fryshusets institut för sociala effekter.

 

Porträttfoto av en kvinna, foto.Maria Corell, Folkhälsomyndigheten.
Maria arbetar som utredare och med att följa upp barns och ungas hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Hon arbetar främst med undersökningen "Skolbarns hälsovanor" som regelbundet genomförs i Sverige och närmare 50 länder i Europa och Nordamerika.

 

 

Porträttfoto av en kvinna, foto.Lena Lidfors, professor i etologi vid SLU.
Lena är programchef för framtidsplattformen SLU Framtidens djur, natur och hälsa. Lena är professor i etologi och hennes forskning de senaste åren har varit inom beteende, fysiologi och hälsa hos hundar och katter när de används inom djurunderstödda interventioner (Animal Assisted Interventions, AAI). Lena är koordinator för det nordiska nätverket "Nordic Green Care Network". 

 

 

En kvinna och en häst utomhus, foto.Anita Jacobsson, handledare/ instruktör i sektor barn och utbildning i Skövde kommun. 
Anita startade 2015 upp "Projekt Häst", tillsammans med kollegan Merja Repo, som gick ut på att använda hästen som resurs i en alternativ lärmiljö. Verksamheten har sedan dess utvecklats vidare och heter i dag "Lärande med elev och häst i samspel (LEH)". Det handlar om att stödja elever i riskzon och erbjuda alternativ skolmiljö.

 

Porträttfoto av en kvinna utmohus, foto.Merja Repo, handledare/ instruktör i sektor barn och utbildning i Skövde kommun.
Tillsammans med Anita driver de LEH-verksamheten vidare och i dagsläget arbetar de främst med elever från grundskolan som har/riskerar att få lång frånvaro. Elever som behöver extra anpassningar och/eller särskilt stöd i sin undervisning, kan erbjudas att få komma till LEH och ha alternativa lärmiljöer med hästen som resurs. 

 

En kvinna och två hundar, foto.Sara Karlberg, Svenska Terapihundskolan.
Sara Karlberg äger och driver Svenska Terapihundskolan. Svenska Terapihundskolan håller utbildningar på sex orter. Konceptet drivs även på franchise i Norge och Finland. Hon har arbetat som hundförare samt utbildat sociala tjänstehundar i 10 år. Sara arbetar även med att utbilda fadder- och skolhundar.

 

 

En kvinna och en hund inomhus, foto.Johanna Rosendal, Finska Terapihundskolan och lärare.
Johanna Rosendal är magister i pedagogik och har över 10 års erfarenhet av lärararbete, varav hon de senaste 3 åren har arbetat med skolhund i sin tjänst. Hon undervisar barn med neuropsykiatrisk funkionsnedsättning, främst elever med diagnoser som asperger, adhd och autismspektrumtillstånd. Hon arbetar även med att utbilda nya sociala tjänstehundsteam både i Finland och Sverige. Utöver detta är hon också utbildad lydnadsinstruktör, samt fysioterapeut och massör för hund.

Fakta

Tid: 2019-07-02 10:00 - 11:30
Ort: Visby
Lokal: Björkanderska Magasinet, Visby hamn
Arrangör: SLU Framtidens djur, natur och hälsa
Mer information:
Seminariet live-sänds via SLU:s Facebook-kanal - följ oss var än du befinner dig!
Program Almedalen

För mer information om vårt seminarium i Almedalsprogrammet.

Fotografering och filmning

Under seminariet sker fotografering, filmning och ljudtagning för SLU:S räkning med syfte att i SLU:s olika kommunikationskanaler beskriva universitetets verksamhet.

Du kommer sannolikt att bli fotograferad/filmad/inspelad och därmed finnas i material som används för att informera om SLU. Om du INTE vill vara med på bild måste du meddela fotografen och filmaren på plats. De tagna bilderna och inspelningarna kan komma att användas i både tryckt och digital form i olika kanaler där SLU informerar om sin verksamhet. Här hittar du mer information om hur SLU hanterar dina personuppgifter.

För mer information om SLU Framtidens djur, natur och hälsa

SLU Framtidens djur, natur och hälsa är en strategisk plattform för tvärvetenskaplig forskning och samverkan som tar fram kunskap och lösningar för en god hälsa och välfärd för djur och människor i hållbara ekosystem. För mer information>>

Mer information om Björkanderska Magasinet och hur du hittar dit>>

Kontakt

Lena Lidfors, programchef för SLU Framtidens djur, natur och hälsa
lena.lidfors@slu.se

Eva-Stina Lindell, kommunikatör
eva-stina.lindell@slu.se


Relaterade sidor: