27
aug

28
aug
Grimsö Forskningsstation, Grimsö

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase

seminarier, workshops |
Besiktningskurs-tamdjur-2009-2.jpg

Grundkurs för besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Kursen vänder sig i första hand till studerande vid Folkuniversitetets Viltförvaltarutbildning. I mån av plats ges den även för personer som ska besiktiga tamdjur åt länsstyrelsen samt länsstyrelsepersonal som arbetar med viltskador.

Besiktningsutbildningen innehåller följande moment

 • Besiktningsmännens uppdrag
 • Rovdjursförvaltningens organisation, förordning, föreskrifter, nationella målen
 • Viltskadestatistiken - vad används uppgifterna i Rovdjursforum/Rovbase till?
 • Rovdjursbiologi och förekomst
 • Djurskyddslagstiftning och jaktlagstiftning
 • Dödsorsaker och dödlighet hos tamdjur och hundar
 • Smittorisker vid besiktningar
 • Tamdjursfysiologi
 • Grundläggande tamdjursskötsel (får och nöt) och kadaverhantering
 • Indirekta skador
 • Arbetsgång vid besiktningar
 • Karakteristik för rovdjursangrepp på tamdjur
 • Flåningsteknik
 • Praktisk besiktning
 • DNA-provtagning vid besiktningar – hur genomförs den och vad kan vi få reda på?
 • Akuta skadeförebyggande åtgärder
 • Etik och bemötande av människor

För att bli godkänd på utbildningen ska man delta i alla moment samt bli godkänd på ett teoretiskt prov som skrivs hemma.

Rovbase

Skador orsakade av stora rovdjur dokumenteras i databasen Rovbase. Vi planerar ha en genomgång av hur besiktningarna av rovdjursangripna tamdjur och hundar ska registreras i Rovbase. Genomgången ingår inte i de moment som behövs för att bli godkänd på besiktningskursen.

Innehåll

Vi lär ut hur man registrerar besiktningar av tamdjur/hundar. Efter genomgången ska man kunna registrera besiktningar, inklusive att inhämta data från GPS, samt kunna söka data och presentera i karta. Ta med egen GPS och dator om du har, samt kabel för anslutning av GPS till dator.

Fakta
Tid: 2019-08-27 - 2019-08-28
Ort: Grimsö
Lokal: Grimsö Forskningsstation
Arrangör: Viltskadecenter
Sista anmälningsdag: 16 augusti 2019
Mer information:

Kursen vänder sig i första hand till studerande vid Folkuniversitetets Viltförvaltarutbildning. I mån av plats ges den även för personer som ska besiktiga tamdjur åt länsstyrelsen samt länsstyrelsepersonal som arbetar med viltskador.

Mer information:
Kursen omfattar två heldagar (ca kl 9.00 – 16.00).

Anmälan
Skicka anmälan till henrike.hensel@slu.se
Följande information ska finnas med:

 • Namn på deltagaren
 • Kurskod (VILT18) eller Länsstyrelse/organisation och roll
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Specialkost/matallergi
 • Boende inklusive ankomstdatum och ev önskemål om rumskamrat
 • Vi har mycket begränsade möjligheter för boende med hund. Kontakta Henrike personligen för att höra efter om sådant finns ledigt.

Information om hur SLU, Viltskadecenter behandlar personuppgifter:
Hantering av personuppgifter vid Viltskadecenters kurser

Studerande vid Folkuniversitetet ordnar själva med alla måltider. Det går bra att boka lunch från Mässen: Mass.Grimso@slu.se.


Program

Detaljerat program publiceras någon vecka innan kursstart.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: maria.levin@slu.se