21
aug
Rum S, Ulls Hus, Ultuna, Uppsala

Dissecting Function and Catalytic Mechanism of Fungal Lytic Polysaccharide Monoxygenases

disputationer |

Bing Liu försvarar sin avhandling den 21 Augusti 2019.

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta

Respondent: MSc Bing Liu
Opponent: Professor Birte Svensson, Department of Biotechnology and Biomedicine, The Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark
Tid: 2019-08-21 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Rum S, Ulls Hus, Ultuna
Arrangör: Institutionen för molekylära vetenskaper
Mer information:

Doktorand vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Strukturbiologi
E-post: bing.liu@slu.se

Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
                                    
               Kontaktinformation

Sidansvarig: maisam.ali@slu.se