28
sep

29
sep
Lund

Äpple och päron i Lunds Stadspark

evenemang |
Skördefest 2019. Foto Inger Hjalmarsson, SLU.JPG

Lunds kommun bjuder in till skördefest i Stadsparken. Här möts mathantverkare, odlare och olika föreningar.

Nationella genbankens kurator för frukt och bär Inger Hjalmarsson finns på plats med en mindre fruktutställning och hjälp med sortbestämning. 

Sortbestämningen sker båda dagarna klockan 10-12 samt klockan 14-16.

Vid sortbestämning - medta minst tre välutvecklade och representativa frukter från trädet som du önskar få sortbestämt. 


Kontaktinformation

Inger Hjalmarsson, genbankskurator

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
inger.hjalmarsson@slu.se, 040-41 55 74, 070-414 50 64

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se