25
sep
Björken, Umeå

Management of Forest Biomass Terminals

disputationer |

Kalvis Kons försvarar sin avhandling "Management of Forest Biomass Terminals" den 25 september 2019.

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/16311/
Respondent: MSc Kalvis Kons
Opponent: Professor Tapio Ranta, Energy Technology, LUT, School of Energy Systems, Mikkeli, Finland, tapio.ranta@lut.fi
Tid: 2019-09-25 13:00
Ort: Umeå
Lokal: Björken
Arrangör: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Kontaktinformation