11
sep
Bantorget 5, Lund, IOGT:s lokaler., Lund

Föreläsning: Vad berättar köksväxterna från Poms upprop?

evenemang |

Erik de Vahl är trädgårdsmästare och genbankskurator vid Nationella genbanken i Alnarp, där han arbetar med bevarande av köksväxterna.

Erik berättar om minnen om självhushållning, folktro och lyxkonsumtion, knuten till köksväxterna.


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79