29
jan
Ultuna, Uppsala

Hydrotekniska sällskapets Vattendag 2020

Jordbrukets fysiska påverkan på vattenmiljön. Hur ska vi hantera den? Vattendagen är ett diskussionsforum för aktuella vattenfrågor med målet att plocka upp och diskutera konkreta problem och lösningar.

Vattendirektivet antogs år 2000 och syftar till att skydda och förbättra EU:s alla vatten. 

I december 2021 börjar vattendirektivets sista sexårscykel, vilket innebär att arbetet ska vara avklarat år 2027. Kommer vi att klara målen i vattendirektivet? Hur påverkar det jordbruket?

Vattenförvaltningen i Sverige har länge fokuserat på att minska problemen med övergödning. Växter och djur påverkas både av den kemiska och den fysiska miljön, så åtgärder i den fysiska vattenmiljön behöver också genomföras. Hur kan vi göra detta och samtidigt utveckla ett konkurrenskraftigt lantbruk i Sverige?

Det finns också flera nyheter inom svensk vattenförvaltning som är värda att belysa. Exempelvis har 20 åtgärdssamordnare fått i uppdrag att arbeta med lokal dialog för att få fart på åtgärdsarbetet inom projektet LEVA. Det pågår en översyn av organisationen för den svenska vattenförvaltningen och en utredning ska överlämnas till regeringen i december. Parallellt pågår översyn av hela EU:s vattendirektiv.

Välkommen till vattendagen för att diskutera dessa frågor!

Läs mer och anmäl dig på Hydrotekniska sällskapets webbsida.

Fakta
Tid: 2020-01-29
Ort: Uppsala
Lokal: Ultuna
Arrangör: Hydrotekniska sällskapet

Kontaktinformation
ingrid.wesstrom@slu.se, 018-671183
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se